Aldrig før har det danske hotelmarked været vidne til så mange nye hotelværelser på så kort tid. I HORESTAs nye hotelanalyse, Hotel Market Report, kan du få det fulde overblik over kapacitetsudviklingen.

For mens der på landsplan åbnede ca. 2.700 nye hotelværelser i 2019, så vil 2020 faktisk overgå dette tal, viser HORESTAs opgørelse.

”Listen af nye hotelprojekter udvikler sig konstant, og vi har virkelig at gøre med et marked, som mange investorer og hotelkæder har lyst til at være en del af. Det skyldes blandt andet, at efterspørgslen fra både danske og internationale gæster især i København er steget mange år i træk. Nu kommer det øgede udbud så, og der er ikke nogen tvivl om, at konkurrencesituationen allerede er forandret, og at den vil blive intensiveret yderligere de kommende år,” siger Jonas Kjær, cheføkonom i HORESTA.

I Hotel Market Report finder du en opgørelse over alle igangsatte og annoncerede hotelprojekter både i og uden for København.

Hotel Market Report 2018/2019 kan bestilles her. Du er også meget velkommen til at kontakte HORESTA Viden & Udvikling på [email protected].

Om analysen

Hotel Market Report 2018/2019 bygger på detaljerede regnskaber og baggrundsoplysninger indhentet direkte hos de 215 deltagende hoteller. Det er det højeste antal deltagere siden HORESTA påbegyndte analyser af hotellernes økonomi i 1993. Deltagerne i analysen repræsenterer samlet en omsætning på 7,2 mia. kr., og dermed står de for 47,9 pct. af den danske hotelomsætning i 2018.

Analysen indeholder nøgletal for omsætning, omkostninger og indtjening i syv hotelkategorier inddelt efter hotellernes størrelse, type og beliggenhed. Derudover indeholder analysen to temaafsnit om husleje og kommissioner.

Log ind