Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard opfordrer i et brev til landets arbejdsgivere alle virksomheder til at få coronatestet udenlandsk arbejdskraft ved indrejse i Danmark.

Ministeren understreger at de danske virksomheder indtil videre har fået lempelige forhold, og at regeringen ikke har stillet krav om selvisolation eller test for arbejdstagere i forbindelse med indrejse. Men at det beror på en forudsætning for at arbejdsgiverne tager ansvar, så vi får styr på smitten udefra og hjælper aktivt med at begrænse smitten, skriver ministeren.

På baggrund af de seneste dage og ugers stigning i smittespredningen opfodrer ministeren til, at man gør brug af de muligheder for tests, som regeringen før sommerferien har sikret. Regeringen vil gøre det så nemt som muligt for virksomheder med udenlandsk arbejdskraft at benytte denne mulighed. Større virksomheder, som vurderes at have et særligt behov, kan derfor også kontakte egen region, for at høre om mulighederne for at få besøg af testbil på arbejdspladsen.

Ministeren opfodrer til, at arbejdsgivere orienterer sig i Arbejdstilsynets vejledningsmateriale og hjælper nyankomne med det praktiske i forbindelse med testning.

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind