Mangel på kvalificeret arbejdskraft er ikke kun en udfordring for danske hoteller og restauranter. Det er en udfordring for virksomheder over hele Europa.

”Har vi ikke tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, så kan vi som erhverv ikke skabe vækst og dermed velstand i Europa. Det er ikke kun en national udfordring, det er en fælles europæisk udfordring”, siger Jens Zimmer Christensen. Han er både formand for HORESTA og præsident for HOTREC, den europæiske organisation for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet.

HOTREC havde onsdag samlet repræsentanter fra 13 europæiske lande i en workshop for sammen at lægge pres på det europæiske system og stresse behovet for at finde løsninger.

”Vores erhverv står for 5 pct. af den europæiske beskæftigelse. Vi er et erhverv, der skaber jobs, og vi er i vækst. Vi er første arbejdsplads for mange unge mennesker, og vi skaber mangfoldige og inkluderende arbejdspladser. Dette vil vi meget gerne blive ved med, men det kræver, at vi får adgang til den nødvendige kvalificerede arbejdsplads”, pointerede Jens Zimmer Christensen.

HOTRECs work-shop havde deltagelse fra både EU-Kommissionen og den europæiske organisation for fagforeninger (EFFAT). Kerstin Howald fra EFFAT pointerede, at den største udfordring er at gøre hotel-, restaurant- og turismeerhvervet mere attraktivt.

”Naturligvis skal vi sammen sikre, at erhvervet er attraktivt for vores nye og kommende medarbejdere, men vi skal være ekstremt varsomme med at antyde, at vi ikke er en attraktiv sektor i dag. Det mener jeg bestemt, at vi er. Vores medarbejdere skaber sammen fantastiske oplevelser, og de arbejder på mangfoldige arbejdspladser med varierende arbejdsdage. Og ikke mindst så investerer vi i vores medarbejdere gennem uddannelse og opkvalificering, som giver dem gode karrieremuligheder”, siger Jens Zimmer Christensen.

EU-Kommissionen deltog ligeledes i HOTRECs workshop og her orienterede Julie Fionda, Deputy Head of Unit Skills and Qualifications, om flere kommende tiltag fra Kommissionen som blandt andet er en aktuel overvågning af mangel på arbejdskraft og kvalifikationer ved brug af big data, introduktion af et særligt euro-pas indeholdende et CV på flere sprog og udvidede muligheder for international udveksling i regi af Erasmus Plus Pro med mulighed for støtte til udgifter ved udveksling i vores erhverv.

Derfor virker klassifikationsordningen

Euronews Travel har talt med Hotel Stars Unions præsident, Markus Luthe, for at blive klogere på, hvordan en hotelklassifikation præcist fungerer.

Log ind