Der er mangel på arbejdskraft, og en del af løsningen er at få ledige opkvalificeret og i job. Derfor har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og de Konservative indgået en aftale om 102 mio. kr. til opkvalificering af de ledige, der har mindst uddannelse.

”Der er indgået en god og fornuftig aftale som skal sikre, at de ledige kommer i arbejde, når nu virksomhederne mangler arbejdskraft. Vi har gode erfaringer i sammen med jobcentre og skoler at tilrettelægge korte målrettede opkvalificeringsforløb for ledige, så de hurtigt kan få de helt basale kompetencer på plads og blive motiverede til at arbejde i vores erhverv”, siger HORESTAs politiske direktør Kirsten Munch.

Selvom den seneste opgørelse over forgæves rekrutteringer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viste et samlet fald, så er situationen ikke forbedret i hotel- og restauranterhvervet. Faktisk er det her, at arbejdsgiverne har sværest ved at finde kvalificerede medarbejdere.

Erhvervet indtog en kedelig førsteplads i analysen, da arbejdsgiverne i hele 30 pct. af tilfældene må se stillinger gå ubesat hen eller besætte dem med en anden profil.

Dette billede bekymrer HORESTAs politiske direktør Kirsten Munch.

”100 mio. kr. til opkvalificering af ledige er et skridt på vejen. Men vi har brug for, at den nye regering tager flere værktøjer i brug, der kan løse dette problem. Mangel på arbejdskraft er fortsat vores erhvervs helt store udfordring, og det forhindrer virksomhederne i at indfri deres fulde potentiale”, fortæller hun.

Værst står det til for hotellerne og restauranterne i København. Her var det 38 pct. af alle opslag, der ender i kategorien for forgæves rekrutteringer. Og blandt de 40 sværeste stillinger at besætte finder man blandt andet tjenere, kokke, rengøringsassistenter, cafemedarbejder, serveringsmedarbejder og køkkenmedhjælper.

Kirsten Munch ser flere muligheder for at løse virksomhedernes problemer.

”Det handler om at få flere ledige i arbejde, samtidig med at vi opkvalificerer dem, der allerede har en fod inden for i virksomhederne. Behovet blandt virksomhederne er størst, når snakken falder på de faglærte. Og derfor skal vi både fokusere på vores uddannelser og se på mulighederne for her og nu at øge adgang for internationale medarbejdere, der kan løse de opgaver, der kræver fagkundskab og et højt kompetenceniveau”, lyder det fra HORESTAs politiske direktør.

Alliance skal løfte basale færdigheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med en trepartsaftale sikret langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, hvor der bliver dannet en national alliance, der skal løfte basale færdigheder.

Log ind