Vækst og udvikling er forudsætningen for velfærd. En vækst som for hver af vores fem styrkepositioner er skabt med handel ud over de danske landegrænser og ved hjælp af international arbejdskraft.

Sådan skriver Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA, Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, Anne Lawaetz Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Ida Sofie Jensen, koncernchef i LIF, og Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

”Danmark er et lille land, og vores velstand bygger på vores evne til at finde på, producere, levere ydelser og handle varer internationalt. Og skal vi fortsat gøre det i fremtiden, er det nødvendigt, at vi kan tiltrække fremtidens talenter - også ud over landets grænser”, lyder det fra de fem forfattere, som fortsætter:

”Internationale medarbejdere bidrager med viden og kvalifikationer, der løfter danske kompetencer og danske virksomheders konkurrenceevne. Og netop det underbygges af Finansministeriets opgørelse fra 2018, der viser, at personer i fast track-ordningen samlet bidrog med knap 1 mia. kr. i nettoindtægt for den offentlige sektor.”

De fem direktører mener, at udenlandsk arbejdskraft er med til at stabilisere dansk økonomi, og at deres medlemsvirksomheder har brug for en smidig ordning til at kunne tiltrække internationale medarbejdere. Derfor er det afgørende, at der ikke må gå valgkamp i at få vedtaget de nødvendige forbedringer af eksisterende ordninger.

Læs hele indlægget her.

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HORESTA: Ser gode takter i regeringens 2030-plan

Regeringen åbner op for mere udenlandsk arbejdskraft i sin 2030-plan, som blev præsenteret tirsdag. HORESTA glæder sig over lavere beløbsgrænser, men påpeger, at overenskomster ikke bør være et krav.

Log ind