Regeringen har sammen med en bred kreds af partier (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) indgået en aftale om arbejdsmiljøindsatsen, der skal tilføre Arbejdstilsynet 460 millioner kroner frem mod 2022.

Formålet med at tilføre de øgede midler er blandt andet at styrke kontrollen med udenlandske virksomheder, målrette tilsyn mod virksomheder, hvor der er er størst risiko for dårligt arbejdsmiljø samt at give klarere regler og bedre redskaber til det psykiske arbejdsmiljø.

Aftalen består af 27 konkrete tiltag – eksempelvis skal:

  • Påbud mod virksomheder fremover ledsages af tilbud om vejledning og dialog
  • Reglerne for unge mellem 13 og 15 år samt regler for unge omfattet af undervisningspligten forenkles. Formålet er at reglerne ikke bliver en unødvendig barriere for de unges mulighed for at få kendskab til arbejdsmarkedet
  • Rådgivningspåbud justeres, så der bliver taget højde for virksomhedernes forskellige behov
  • Regelformidlingen fra Arbejdstilsynet forenkles
  • Ved gentagne overtrædelser med betydelig fare for medarbejderne skal virksomheder selv betale for tilsyn
  • Bødeniveauet ved alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes

HORESTA følger arbejdet med den konkrete udmøntning af forliget tæt og vil løbende informere om udviklingen.

For yderligere information kontakt:

Har du fået læst?

HORESTA til Folkemødet: Her er debatterne

Folkemødet er Danmarks politiske festival, og HORESTA tager denne uge organisationens mærkesager med til Allinge for at sætte fokus på erhvervets rammevilkår og potentiale. I en række debatter vil repræsentanter fra HORESTA blandt andet debattere skatteforhold, kvinder i kokkefaget, taxikørsel, vilkårene for danske attraktioner og meget mere.

Nyt udspil skal sikre kvalificeret arbejdskraft

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremlagt et nyt udspil, som skal vise flere ledige vejen til arbejdsmarkedet til glæde for dem selv og ikke mindst de virksomheder, som mangler medarbejdere.

Ny lovgivning: Må virksomheden afvise handicappede?

Der er vedtaget en ny lov om forskelsbehandling på grund af handicap. Loven bliver også omtalt som et ”diskriminationsforbud mod handicappede”, og den betyder blandt andet, at mennesker med handicap for eksempel ikke længere kan blive afvist fra en cafe eller restaurant med henvisning til deres handicap.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne