Fire af de ti sværeste stillinger at rekruttere til i Danmark findes i hotel- og restauranterhvervet. Derfor glæder det HORESTA, at man i det nye politiske flertal vil se på, hvordan man kan få flere i arbejde.

Fra HORESTAs adm. direktør Katia K. Østergaard lyder det:

”Behovet for arbejdskraft er større i nogle brancher end andre, og derfor er det helt rigtigt, at man fra den nye regerings side vil se på at differentiere kravene til international arbejdskraft og få flere uden for arbejdsmarkedet aktiveret”, siger Katia K. Østergaard.

Hun tilføjer, at virksomhederne er dybt afhængige af internationale medarbejdere. I hotel- og restauranterhvervet er det over 30 pct., der har en anden oprindelse end dansk.

”Behovet for medarbejdere er stort allerede i dag, og vil vokse endnu mere fremadrettet. Vi står over for en kæmpe kapacitetsudvidelse på hotelmarkedet, mange nye restauranter og danske lufthavne, der udvider for at imødekomme fremtidens turismevækst. Uden de nødvendige medarbejdere må virksomhederne sige nej til omsætning, og så går Danmark glip af yderligere vækst og eksportindtægter”, lyder det fra Katia K. Østergaard.

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind