Af Jens Zimmer Christensen, formand i HORESTA

I går hyldede danskerne demokratiet, da de satte deres kryds ved folketingsvalget. Med Mette Frederiksen for bordenden begynder nu arbejdet med at samle en ny regering til at lede landet. Fra HORESTA skal der lyde en lykønskning til alle valgets vindere. Vi ser frem til et stærkt samarbejde om forene vækst og velfærd, som vi har en stærk tradition for i Danmark.

Og mere kan gøres. I HORESTA vil vi gerne takke den afgående VLAK-regeringen for et godt samarbejde om at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivets virksomheder, men vi er ikke i mål. Derfor tillader vi os, at komme med en ønskeliste til den regering, som nu tager arbejdshandskerne på.

Der er brug for at styrke erhvervets konkurrenceevne gennem bedre rammevilkår, så vi får udnyttet virksomhedernes store potentiale til at skabe vækst i hele landet og job til alle, uanset uddannelsesniveau og etnicitet. Vi må ikke lade stå til, mens nabolandene løber med væksten. For alle prognoser viser, at turismeerhvervet også vil vokse i årene fremover, og spørgsmålet er, hvor stor en del af kagen, der skal tilfalde Danmark.

HORESTAs hovedfokus i valgkampen har været arbejdskraft, og virksomhederne har brug for øget adgangen til medarbejdere. Her er tre fokusområder, der alle skal adresseres. Vi skal investere yderligere i erhvervsuddannelserne, så flere unge vælger håndværksfagene. Vi skal have løfte flere ledige i arbejde fra offentlig forsørgelse. Og så skal vi se på mulighederne for at gøre det nemmere at rekruttere internationale medarbejdere.

Sidst vil jeg nævnte den grønne omlægning. Vi skal øge incitamenterne for de virksomheder, der vil gøre deres drift mere bæredygtig. Den positive udvikling er allerede i gang, og den kan sagtens understøttes politisk. I HORESTA er vores budskab, at man ikke hjælper ansvarligheden på vej i erhvervslivet ved at pålægge virksomhederne afgifter eller lave minimumskrav. Det sætter en bremse på virksomhedernes muligheder for at lave innovation og for at skabe en sundere drift.

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HORESTA: Ser gode takter i regeringens 2030-plan

Regeringen åbner op for mere udenlandsk arbejdskraft i sin 2030-plan, som blev præsenteret tirsdag. HORESTA glæder sig over lavere beløbsgrænser, men påpeger, at overenskomster ikke bør være et krav.

Log ind