Af Jens Zimmer Christensen, formand i HORESTA

I går hyldede danskerne demokratiet, da de satte deres kryds ved folketingsvalget. Med Mette Frederiksen for bordenden begynder nu arbejdet med at samle en ny regering til at lede landet. Fra HORESTA skal der lyde en lykønskning til alle valgets vindere. Vi ser frem til et stærkt samarbejde om forene vækst og velfærd, som vi har en stærk tradition for i Danmark.

Og mere kan gøres. I HORESTA vil vi gerne takke den afgående VLAK-regeringen for et godt samarbejde om at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivets virksomheder, men vi er ikke i mål. Derfor tillader vi os, at komme med en ønskeliste til den regering, som nu tager arbejdshandskerne på.

Der er brug for at styrke erhvervets konkurrenceevne gennem bedre rammevilkår, så vi får udnyttet virksomhedernes store potentiale til at skabe vækst i hele landet og job til alle, uanset uddannelsesniveau og etnicitet. Vi må ikke lade stå til, mens nabolandene løber med væksten. For alle prognoser viser, at turismeerhvervet også vil vokse i årene fremover, og spørgsmålet er, hvor stor en del af kagen, der skal tilfalde Danmark.

HORESTAs hovedfokus i valgkampen har været arbejdskraft, og virksomhederne har brug for øget adgangen til medarbejdere. Her er tre fokusområder, der alle skal adresseres. Vi skal investere yderligere i erhvervsuddannelserne, så flere unge vælger håndværksfagene. Vi skal have løfte flere ledige i arbejde fra offentlig forsørgelse. Og så skal vi se på mulighederne for at gøre det nemmere at rekruttere internationale medarbejdere.

Sidst vil jeg nævnte den grønne omlægning. Vi skal øge incitamenterne for de virksomheder, der vil gøre deres drift mere bæredygtig. Den positive udvikling er allerede i gang, og den kan sagtens understøttes politisk. I HORESTA er vores budskab, at man ikke hjælper ansvarligheden på vej i erhvervslivet ved at pålægge virksomhederne afgifter eller lave minimumskrav. Det sætter en bremse på virksomhedernes muligheder for at lave innovation og for at skabe en sundere drift.

HORESTA til Folkemødet: Her er debatterne

Folkemødet er Danmarks politiske festival, og HORESTA tager denne uge organisationens mærkesager med til Allinge for at sætte fokus på erhvervets rammevilkår og potentiale. I en række debatter vil repræsentanter fra HORESTA blandt andet debattere skatteforhold, kvinder i kokkefaget, taxikørsel, vilkårene for danske attraktioner og meget mere.

Nyt udspil skal sikre kvalificeret arbejdskraft

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremlagt et nyt udspil, som skal vise flere ledige vejen til arbejdsmarkedet til glæde for dem selv og ikke mindst de virksomheder, som mangler medarbejdere.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne