Virksomhederne i hotel- og restauranterhvervet mangler kvalificeret arbejdskraft og har gjort det i flere år.

Nu har branchens arbejdsgiverforening, HORESTA Arbejdsgiver, indgået en aftale med branchens største fagforbund, 3F, om i fællesskab at styrke rekrutteringen af blandt andre kokke, tjenere og receptionister.

Som led i aftalen forpligter 3F sig til at stille sin jobformidling til rådighed for HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder. HORESTA Arbejdsgiver forpligter sig omvendt til at udbrede kendskabet til 3Fs jobformidling til sine medlemmer.

”Hver anden virksomhed i vores branche har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og sådan har det været længe. Derfor søger vi med lys og lygte efter nye veje, der kan afhjælpe problemet. Aftalen med 3F er et forsøg på at modvirke, at stillinger står ubesatte, og undgå at væksten i erhvervet bliver sat i stå som en konsekvens af mangel på arbejdskraft”, siger HORESTAs juridiske direktør, Pia E. Voss.

3F og HORESTA Arbejdsgiver har samtidig besluttet at drøfte iværksættelse af yderligere, fælles initiativer, der både på kort og lang sigt kan medvirke til at sikre den fornødne kvalificerede arbejdskraft for eksempel i form opkvalificeringsaktiviteter, afholdelse af informationsmøder med ledige etc.

3F glæder sig over aftalen og ser frem til at kunne hjælpe flere af sine ledige i beskæftigelse.

”Det er en udfordring i denne branche, at mange virksomheder efterspørger arbejdskraft, mens vi samtidig har ledige i vores system, som efterspørger job som for eksempel kok eller tjener. Det er vores forventning, at denne aftale kan bidrage til at løse denne udfordring”, siger Tina Møller Madsen, som er formand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Som led i aftalen vil 3F og HORESTA Arbejdsgiver løbende evaluere på, om aftalen sender flere ledige i job.

Aftaleparterne vil desuden i fællesskab gennemføre en kampagne, der skal ”brande” erhvervet. Både for at synliggøre karriereveje indenfor branchen og for at sætte fokus på mulighederne for efteruddannelse og opkvalificering.

Aftalen gælder i første omgang for et år.

Pia Voss HORESTA 1920X1280
Administrerende direktør
Pia E. Voss

Log ind