En ny afgørelse i en sag mellem Paris og Airbnb svækker lokale og nationale myndigheders mulighed for at regulere Airbnb og korttidsudlejningsmarkedet. Den europæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC, kalder afgørelsen et tegn på, at EU's direktiv ikke er på linje med virkeligheden.

Dommen gør Airbnb til en ”informationssamfundstjeneste”, og det hedder sig, at platformen ikke udøver afgørende indvirkning på boligerne, der bliver udlejet.

Ramón Estalella, formand for HOTRECs arbejdsgruppe på Collaborative Economy, udtaler, at afgørelsen underminerer de lokale myndigheders autoritet og mulighed for at regulere korttidsudlejningen. Og hermed også arbejdet for at understøtte bæredygtig turismeudvikling, overkommelige boligpriser og fair konkurrence.

Han tilføjer, at han håber, at Europa-Kommissionen vil tage ved lære og anerkende, at virkeligheden er løbet fra det gælden direktiv. Han mener ikke, at EU-lovgivning bør være en barriere, når det kommer til at imødekomme interesserne fra de lokale myndigheder.

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Log ind