En ny afgørelse i en sag mellem Paris og Airbnb svækker lokale og nationale myndigheders mulighed for at regulere Airbnb og korttidsudlejningsmarkedet. Den europæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC, kalder afgørelsen et tegn på, at EU's direktiv ikke er på linje med virkeligheden.

Dommen gør Airbnb til en ”informationssamfundstjeneste”, og det hedder sig, at platformen ikke udøver afgørende indvirkning på boligerne, der bliver udlejet.

Ramón Estalella, formand for HOTRECs arbejdsgruppe på Collaborative Economy, udtaler, at afgørelsen underminerer de lokale myndigheders autoritet og mulighed for at regulere korttidsudlejningen. Og hermed også arbejdet for at understøtte bæredygtig turismeudvikling, overkommelige boligpriser og fair konkurrence.

Han tilføjer, at han håber, at Europa-Kommissionen vil tage ved lære og anerkende, at virkeligheden er løbet fra det gælden direktiv. Han mener ikke, at EU-lovgivning bør være en barriere, når det kommer til at imødekomme interesserne fra de lokale myndigheder.

Airbnb lancerer berømthedsoplevelser

Ved at lancere den nye Icons-kategori håber Airbnb at køre med på dette års store oplevelsestrend – og hvis den bliver relevant at tage platformen med ind i fremtiden.

Derfor virker klassifikationsordningen

Euronews Travel har talt med Hotel Stars Unions præsident, Markus Luthe, for at blive klogere på, hvordan en hotelklassifikation præcist fungerer.

Europa-Kommissionen tager Booking.com under lup

Booking.com kan snart blive tvunget til at ophæve prisklausuler. Det sker efter, at bookingplatformen har meddelt Kommissionen, at man muligvis opfylder kravene til at være underlagt en ny lov for techgiganter.

Log ind