Når vi om nogle uger tager hul på et nyt år, vil satserne for, hvad skattefri kilometerpenge og rejseudgifter til medarbejderne blive justeret.

Blandt andet sænkes satserne for kilometerpenge en smule, da staten forventer lavere benzinpriser, samtidig med at bilerne fortsat kører længere på literen. Pengene kan fortsat udbetales skattefrit til medarbejdere, der anvender egen bil i arbejdsregi.

Indtil 20.000 km. årligt: 3,52 kr. pr. km.

Over 20.000 km. årligt: 1,96 kr. pr. km.

Hvis medarbejderen kører på sin egen cykel eller knallert, er satsen 0,54 kr. pr. km.

Advokat i HORESTA, David Bar-Shalom, uddyber:

”Det er virksomhedens opgave at kontrollere, at antallet af medarbejderens kørte kilometer stemmer overens med virkeligheden.  Desuden skal arbejdsgiveren stå inde for, at kørslen er foregået i arbejdsregi, antal rejsedage, dato, formål med rejsen og beregning af godtgørelsen ud fra de gældende takster”, lyder det fra David Bar-Shalom.

Han tilføjer, at man skal være opmærksom på, at virksomheden skal betale skat af hele beløbet, hvis arbejdsgiveren udbetaler mere end statens takster for kilometerpenge.

Ligeledes skal den ansatte betale skat af de fulde beløb, hvis personen modtager et fast kørselshonorar, der er uafhængigt af antallet af kørte kilometer.

Rejseudgifter

Har jeres medarbejdere arbejdsrelaterede rejser, kan virksomheden skattefrit kompensere for mad, drikke, overnatning og lignende udgifter. Hertil kommer en mulighed for at betale godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen til mindre udgifter på rejsen.

Kostsatsen og logisatsen vil i 2020 være hhv. 521,00 kr. og 223,00 kr. pr. døgn.

Medarbejdernes fradrag for rejseudgifter har i indkomståret 2020 et loft på 28.600 kr.

Log ind