Hvad skal der egentlig til for at ansætte elever, og hvad skal man som arbejdsgiver være særligt opmærksom på? HORESTA har her samlet en guide, og du kan også læse mere her.

Er din virksomhed godkendt som praktiksted, kan I sammen med erhvervsskolen uddanne elever fra start til slut. Du kan få din virksomhed godkendt ved at kontakte branchens Uddannelsessekretariat.

Står du og mangler en elev, kan du søge på www.praktikpladsen.dk, eller alternativt kan du kontakte den nærmeste erhvervsskole.

Uddannelsesaftaler

Har I fundet den rigtige elev, som I ønsker at tilbyde et uddannelsesforløb hos jer, skal der udfærdiges en bestemt uddannelsesaftale med oplysninger om alle væsentlige vilkår.

Blanketten for uddannelsesaftalen findes på Undervisningsministeriet hjemmeside.

Uddannelsesaftalen skal blandt andet give oplysninger om:

- Uddannelsens betegnelse og speciale samt start- og slutdato for uddannelsen

- Indmeldelse på skolen

- Elevoplysninger om forudgående uddannelse og afslutning heraf

- Løn

- Evt. udstationering eller skiftende arbejdssteder

Uddannelsesaftalen skal udfyldes og indsendes til erhvervsskolen med en underskrift fra virksomhedens ledelse og eleven. Hvis eleven er under 18 år, skal uddannelsesaftalen underskrives af elevens forældremyndighedsindehaver.

Bemærk, at det ikke er et lovkrav, at der tillige skal udfærdiges en ansættelseskontrakt til eleven.

Lønnen

En virksomhed inden for hotel- og restaurationsbranchen skal aflønne eleverne i henhold til Elevoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F PSHR. Dette gælder både virksomheder med og uden kollektiv overenskomst.

Der skal ydes minimalløn og forskellige slags tillæg til elever i henhold til overenskomsten. Der findes en oversigt over elevers minimallønsatser og stigninger i minimallønnen i overenskomstens lønbilag forrest i overenskomsten.

I lønindplaceringen skal grundforløb 2 og eventuel merit indgå i beregningen af anciennitet, således der skal aflønnes med lønsats 1-12 måneder i færre måneder, når uddannelsestiden herved er afkortet.

Elevoverenskomsten findes på HORESTAs hjemmeside.

Uddannelser

Inden for hotel- og restaurationsbranchen findes der mange muligheder for at uddanne faglærte receptionister, tjenere, gastronomer m.v. Der kan indgås uddannelsesaftaler med blandt andre disse typer af elever:

- Receptionistelev

- Tjenerelev

- Kokkeelev

- Smørrebrøds- og Caterelev

Medlemsvirksomheder kan altid kontakte HORESTA og få hjælp. Det gælder både spørgsmål om uddannelse, ansættelse, løn m.m.

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind