OK23

Overenskomsterne for 2023-2025 vil efter redigering blive publiceret her på siden, og vil kunne downloades i takt med at de færdigredigere udgaver ligger klar.

Lønbilag for 2023 vil kunne downloades, når resultatet af afstemningen om mæglingsforslaget er kendt. Forventeligt medio/ultimo april.

Medlemmer af HORESTA kan downloade en kort gennemgang af hovedelementerne (udsendt til Arbejdsgiver-medlemmer den 14. marts.):

DOWNLOAD HOVEDELEMENTER

 

OK 2020-2023

HORESTA Arbejdsgiver har indgået en række landsdækkende brancheoverenskomster, som er relevante for vores medlemmer.
Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver er du således sikret ordnede vilkår for dine medarbejdere til glæde for hele virksomheden.

Overenskomsterne 2020-2023 og tilhørende lønsatser kan downloades i henholdsvis den røde og blå boks her på siden.

Desuden kan trykte udgaver af overenskomsterne bestilles ved henvendelse til HORESTA eller bestilles online i HORESTAs SHOP.

Lokalaftaler

Lokalaftaler supplerer Hovedoverenskomsten inden for de fastlagte rammer. Lokalaftaler kan indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten, 3F’s lokalafdeling eller et flertal af de organiserede medarbejdere.

De lokale parter kan indgå lokalaftaler om mange forskellige forhold - herunder:

 • Særligt løntillæg
 • Fagfleksibilitet
 • Kortere/længere turnusperioder end 4 uger, dog max. 13 uger
 • Delt arbejdstid for fuldtidsansatte
 • Deltidsansættelse af tjenere
 • Afholdelse af spisepauser og vagtplanering heraf
 • Placering af fridage
 • Antal af friweekender
 • Nedsættelse af hviletiden
 • Seniorordning
 • Indgåelse af aftale om tjenere på fast løn
 • Servicemedarbejdere

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning om lokalaftaler ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Pension
Overenskomstdækkede virksomheder (Arbejdsgivermedlemmer)

Som overenskomstdækket virksomhed skal du for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten indbetale pension til PensionDanmark.

Dine medarbejderes pensionsordning i PensionDanmark er først og fremmest en opsparing til alderdommen. Men ordningen indeholder også visse forsikringer f.eks. sikres dine medarbejdere, hvis de får en kritisk sygdom.

Medarbejdere omfattet af pensionsordningen er yderligere omfattet af en sundhedsordning.

Læs mere om pension og sundhedsordning på PensionDanmarks hjemmeside

Se materialeoversigten på PensionDanmarks hjemmeside.

Ikke-overenskomstdækkede virksomheder (Full-service og Branchemedlemmer)

Hvis du som arbejdsgiver ikke har tiltrådt en overenskomst, er du ikke forpligtet til at indbetale pension til dine medarbejdere.

Ikke-overenskomstdækkede virksomheder kan ikke indbetale pension til Pension Danmark.

Ikke overenskomstdækkede virksomheder, der har elever som er berettiget til pension, kan få adgang til at indbetale elevens pension til PensionDanmark, ved at sende en mail med ønsket om oprettelse, samt elevens uddannelseskontrakt vedhæftet mailen til [email protected] .

Eventuelle spørgsmål kan stilles på tlf. 70 12 13 40 (Pension Danmark)

Besøg PensionDanmarks website for mere information eller kontakt HORESTAs juridiske afdeling på tlf. +45 35 24 80 40.

Kan jeg som overenskomstdækket virksomhed frit vælge, hvor jeg vil oprette pensionsordning til medarbejderne?

Det gælder for langt de fleste overenskomster i HORESTA, at der skal indbetales pension hos PensionDanmark. Tjek pensionsbestemmelsen i den konkrete overenskomst, og hvis du er i tvivl så ring til HORESTA.

Har alle overenskomstdækkede medarbejdere krav på pension fra første dag?

Der er visse krav, der skal opfyldes for, at medarbejderen bliver berettiget til pension. Tjek derfor altid pensionsbestemmelsen i den relevante overenskomst, og hvis du er i tvivl så ring til HORESTA.

Lad os hjælpe dig videre

Vil du høre mere om, hvordan vi i HORESTA kan hjælpe dig med den juridiske rådgivning? Så hør vores juridiske chef Karina fortælle om det i videoen herunder.

Lotte.jpg
Chefsekretær
Lotte Moestrup

Færdigredigerede
overenskomster 2020-2023

Herunder offentliggøres overenskomsterne i takt med at de endelige versioner bliver godkendt.

LØNBILAG
Satsstigninger for OK2020 - 2023

Download mæglingsforlsagets implementering for HORESTA Overenskomster:

Mæglingsforslagets implementering

 

Download herunder de nye oversigter over satsreguleringer med virkning fra 1. marts 2020: