Hotel- og restauranterhvervets virksomheder oplever store problemer med at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, men samtidig er mange danskere stadig uden for arbejdsmarkedet. Problemstillingen var onsdag taget op i P1 Debat, hvor HORESTAs adm. direktør deltog med blandt andre folketingspolitikerne Mattias Tesfaye (S) og Hans Andersen (V).

Her lød budskabet fra HORESTA-direktøren, at der er job i erhvervet, som danskerne ikke finder tilstrækkeligt interessante, eller også mangler de et økonomisk incitament for at tage job. Derfor falder valget ofte på udlændinge, når der ansættes, som er motiverede og ivrige for at bidrage.

29 pct. af medarbejderne i hotel- og restauranterhvervet har i dag en international baggrund, og Katia K. Østergaard så gerne, at adgangen til udenlandske medarbejdere blev lempet.

For selvom der er mange, der sætter en dyd i at passe deres arbejde, så mener HORESTAs adm. direktør, at der er brug for en samfundsmæssig holdningsændring til det at gå på arbejde og bidrage til, at hjulene drejer rundt.

Politikerne anerkendte, at der kunne gøres mere for at få ledige i job, og de var blandt andet klar til at se på, hvorvidt jobcentrene løser deres opgave i tilstrækkelig grad. Katia K. Østergaard roste her jobcenterets arbejde i Nyborg, som lyttede til virksomhedernes ønsker og behov. Jobcenteret efterlyste blandt andet flere deltidsjob, hvilket HORESTAs direktør kunne berolige med, at der er masser af i hotel- og restauranterhvervet.

Log ind