I denne uge træder en ny lov om forretningshemmeligheder i kraft, og det får betydning for virksomhedens skabeloner til ansættelseskontrakter, opsigelser, fratrædelsesaftaler mv. Forbyder virksomheden nuværende eller tidligere medarbejdere at dele forretningshemmeligheder skal man nemlig henvise til den nye lovgivning.

Formålet med den nye lov er at beskytte fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.

Advokatfuldmægtig i HORESTA Mette Væggemose udtaler:

”Den nye lovgivning medfører at markedsføringslovens § 23, som der oftest henvises til i ansættelsesbeviser, opsigelser, fratrædelsesaftaler m.v., bortfalder, og der skal i stedet henvises til lov om forretningshemmeligheder § 4. Derfor anbefaler vi i HORESTA, at vores medlemmer går sine ansættelsesretlige skabeloner igennem, og retter alle henvisninger til markedsføringslovens § 23 til lov om forretningshemmeligheder § 4.”

Indholdsmæssigt viderefører lov om forretningshemmeligheder § 4 den samme beskyttelse, som hidtil har været gældende efter markedsføringsloven § 23, og denne paragraf af markedsføringsloven ophæves med den nye lovgivning.

Den nye lov om forretningshemmeligheder fastsætter rammerne for virksomheders brug af påbud og forbud mod værn, hvis de mener, at ulovlige handlinger har fundet sted. Den nye lov indfører også en hjemmel til erstatning for krænkelser.

Medlemmer af HORESTA kan kontakte HORESTAs juridiske callcenter for yderligere rådgivning vedrørende ansættelseskontrakter, opsigelser, fratrædelsesaftaler m.v.

Webinar: Nye krav på vej om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Godtgørelse for usaglig afskedigelse

Hvis virksomheden ikke kan sandsynliggøre, at en opsigelse eller bortvisning er rimeligt begrundet, risikerer arbejdsgiveren at skulle betale en godtgørelse for usaglig opsigelse

Log ind