7 ud af 10 hoteller og restauranter oplever lige nu problemer, når de forsøger at skaffe en taxa til deres gæster. Det er én af konklusionerne i en ny HORESTA-analyse af området. Flere end 200 virksomheder fra erhvervet har svaret på spørgsmålene i undersøgelsen.

Anledningen for analysen er blandt andet, at der ved årsskiftet trådte en ny taxalov i kraft. Resultaterne viser dog, at effekten lader vente på sig. Således svarer 97 pct. af virksomhederne, at ventetiden er den samme eller længere end for et år siden.

”Den nye taxalov skulle frigive markedet, men da loven indfases trinvis, ser vi ikke den egentlig effekt før om flere år, og derfor består de store kørselsudfordringer for vores erhverv. Således er der blevet givet færre og færre tilladelser samtidig med, at turismen vokser år for år”, siger Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA, og fortsætter:

”Loven skal evalueres ved årsskiftet, og der ser vi to oplagte muligheder. Enten giver man markedet frit med det samme, eller også øger man antallet af tilladelser, som gives i de tre indkøringsår. For situationen er jo også den, at der står chauffører klar til at påtage sig opgaven,” fortæller hun.

Med den nye lov udstedes der i hele Danmark blot 650 nye tilladelser i 2018. Samtidig viser tal fra trafikstyrelsen, at der alene i 2. kvartal 2018 blev indgivet 44.372 ansøgninger til taxitilladelser fra 3.049 virksomheder.

I HORESTAs analyse svarer flere end hver anden (50,3 pct.), at problemerne er blevet større det seneste år. De største udfordringer med at finde kørsel er i hverdagene før kl. 10 og i weekenderne efter kl. 18.

I hverdagene må virksomheder – og deres gæster – typisk vente 20-29 minutter (33,5 pct. af besvarelserne), mens 21,3 pct. må vente over 40 minutter i perioderne, hvor problemet er størst.

Log ind