Af Kirsten Munch Andersen, politisk direktør i HORESTA

Det var rigtig positivt, at regeringen i slutningen af foråret tog de første skridt til at få reguleret Airbnb – herunder indgik en aftale med tjenesten om indberetning af udlejernes indtægter til SKAT. Her fremstod Danmark som et foregangsland, og det var da også sådan, skatteminister Karsten Lauritzen udlagde teksten i medierne.

Et halvt år senere må vi desværre konstatere, at den politiske aftale er på afveje.

Regeringen har splittet aftalen om Airbnb op i tre lovforslag, som nu er ved at blive forhandlet politisk, og man skal ikke dykke ret langt ned i disse forslag for at se eksempler på, at balancen i forårets aftale på flere centrale punkter er forrykket.

Som det fremgår af Berlingske i dag har der været forslag om, at grænsen for udlejning på 70 dage om året ikke kommer til at gælde udlejning af værelser. Det er helt uforståeligt, at privat korttidsudlejning af værelser på kommercielle vilkår skal kunne fortsætte uhindret. Det vil blandt andet betyde, at der vil blive spekuleret i at udleje lejligheder opdelt i værelsesenheder, og at Bed & Breakfast-udlejning, der ikke drives som egentlige virksomheder, heller ikke bliver omfattet af reguleringen.

Udvandingen af forårets aftale gælder også for skattekontrollen og kontrollen med, om bopælspligten overholdes. Som det fremgår af Politiken i dag kommer kommunerne på en umulig opgave, når det handler om at kontrollere den private korttidsudlejning. De får simpelthen ikke de fornødne redskaber, og der er kun afsat 5 millioner kroner om året til opgaven.

Politisk har man med de aktuelle lovforslag reelt givet de private udlejerne endnu større økonomiske fordele ved at udleje boliger som hotelværelser, fordi fradragene er blevet forhøjet. Dette er så kombineret med, at loftet over antal udlejningsdage bliver uden reel betydning, og at der ikke vil blive en troværdig kontrolmulighed.

HORESTA er i tæt dialog med både ministre og ordførere om de nye lovforslag. Det giver ikke meget mening at tale om regulering af markedet, hvis man udhuler regler og kontrolmuligheder. Og konsekvensen er en fortsat helt urimelig konkurrenceforvridning mellem den private og professionelle udlejning.

Billedet af Danmark som foregangsland på dette område er lige nu noget afbleget.

WebRight2Aarsdag19.jpg

GÅ IKKE GLIP AF:

HORESTA ÅRSDAG 2019

Torsdag, den 14. november
 
Tivoli Hotel & Congress Center
Copenhagen
  • Bæredygtighed – som forretningsmæssig agenda
  • Stor 'Community Pavilion' med spændende nyheder
  • De bedste key note speakers fra ind- og udland
  • Årets største brancheevent - netværk med kollegaer

Tag en dag ud til HORESTA Årsdag og deltag i
Creating SusDANEable Change’.

Har du fået læst?

Grønne løsninger: HORESTA deltager i regeringens klimapartnerskaber

Danmark skal tage internationalt lederskab for den grønne omstilling. Og gøre det på en måde, som understøtter job, velfærd, eksport og konkurrenceevne. Sådan lyder regeringens ambition på miljøområdet. HORESTA deltager i regeringens klimapartnerskaber, der i dag skydes i gang på Marienborg.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne