En jobklausul defineres som en aftale mellem to virksomheder eller en aftale mellem virksomheden og den enkelte medarbejder om, at en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere forhindres eller begrænses i at tage job i en anden virksomhed.

Ulovligt at pålægge medarbejdere jobklausuler

Siden 1. januar 2016 har det været ulovligt at pålægge medarbejdere jobklausuler – både i form af individuel aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder og i form af aftale mellem to virksomheder. Der er dog to undtagelser til forbuddet.

Undtagelse: jobklausuler ifm. virksomhedsoverdragelse
Den ene undtagelse er ved virksomhedsoverdragelse. Her kan den ene eller begge parter have en berettiget interesse i, at enkelte personer, eller grupper af medarbejdere ikke overgår til erhververen.

En jobklausul, der bliver indgået i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, kan opretholdes i op til 6 måneder, uanset om virksomhedsoverdragelsen bliver en realitet eller ej. Det er dog en betingelse, at de berørte medarbejdere har mindst 3 måneders anciennitet i virksomheden, før end de kan omfattes.

Undtagelse: jobklausuler for vikarbureauer og brugervirksomheder
Den anden undtagelse er for vikarbureauer. Her er det fortsat lovligt for vikarbureau og brugervirksomhed at indgå aftale om jobklausul. En sådan aftale forhindrer ikke men begrænser vikaren i at tage ansættelse hos brugervirksomheden, idet brugervirksomheden skal betale en rimelig betaling til vikarbureauet.

Forskellen på jobklausuler og konkurrenceklausuler

En jobklausul adskiller sig fra en konkurrenceklausul blandt andet ved, at den ikke nødvendigvis skal indgås med medarbejderen selv. Derudover er det ikke et gyldighedskrav, at arbejdsgiveren orienterer medarbejderne om jobklausulen, ligesom det heller ikke er et krav, at den eller de berørte medarbejder(e) bliver kompenseret økonomisk.

Aftaler om kundeklausuler
Muligheden for at indgå aftaler om kundeklausuler er videreført i lov om ansættelsesklausuler, men kun når følgende betingelser er opfyldt:

  • Kundeklausulen skal være aftalt skriftligt
  • Medarbejderen skal have arbejdet i virksomheden i minimum 6 måneder
  • Kundeklausulen må kun vedrøre kunder, som medarbejderen har haft forretningsmæssig forbindelse med i de seneste 12 måneder før opsigelsen
  • Kundeklausulen må maksimalt gælde i en periode på 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet
  • Medarbejderen skal kompenseres økonomisk

Du kan læse mere om kundeklausuler her.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]