Uddannelsesklausuler

En uddannelsesklausul er en aftale, der indgås med en medarbejder i forbindelse med, at arbejdsgiveren indvilliger i helt eller delvist at afholde omkostningerne i forbindelse med medarbejderens uddannelse. 

Klausulen går typisk ud på, at medarbejderen er forpligtet til at tilbagebetale omkostningerne helt eller delvist, hvis medarbejderen opsiger sin stilling under uddannelsen eller i en periode efter uddannelsens afslutning. 

Af bevismæssige grunde er det vigtigt, at en sådan aftale indgås skriftligt. Hvis arbejdsgiveren ikke kan bevise, at der er indgået aftale om tilbagebetaling, kan det blive vanskeligt at opkræve betaling af medarbejderen.

Der findes ingen lovgivning, der specifikt regulerer uddannelsesklausuler. Parterne kan derfor som udgangspunkt frit aftale indholdet af uddannelsesklausulen.

Som alle andre aftaler kan en uddannelsesklausul dog blive tilsidesat, hvis den strider imod en almindelig rimelighedsvurdering. Parterne skal derfor have for øje, at uddannelsesklausulen skal være saglig, og at den ikke bør gå videre end, hvad der er påkrævet.

Alternativ til uddannelsesklausul: kontantlønsordning

En virksomhed kan som alternativ til en uddannelsesklausul vælge at indgå en uddannelsesaftale med medarbejderen, som finansieres ved en kontantlønsordning.

Kontantlønsordningen er kendetegnet ved, at medarbejderen accepterer en lønnedgang mod, at arbejdsgiveren afholder udgiften til uddannelsen. 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]