Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul defineres som en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.

Konkurrenceklausulen indebærer således en begrænsning i den omfattede medarbejders adgang til at drive konkurrerende virksomhed efter endt ansættelse.

En aftale om en konkurrenceklausul er alene gyldig, hvis medarbejderen har en ”helt særlig betroet stilling”. Medarbejderen skal derfor have arbejdet minimum 6 måneder i virksomheden, før arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderen en konkurrenceklausul.

Kundeklausul

En kundeklausul defineres som en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

Kundeklausulens rækkevidde kan alene relatere sig til de kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med indenfor de seneste 12 måneder før ansættelsesforholdets ophør.

Det er ikke en forudsætning for klausulens gyldighed, at medarbejderen har en særlig betroet stilling. Medarbejderen skal dog som minimum have arbejdet 6 måneder i virksomheden, før arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderen en kundeklausul.

Kompensation for konkurrence- og kundeklausuler

Konkurrence- og kundeklausuler begrænser medarbejderens erhvervsfrihed. Derfor skal arbejdsgiveren betale en kompensation til en medarbejder som pålægges en konkurrence- og/eller kundeklausul.

For aftaler om konkurrence- eller kundeklausuler med en varighed på op til 6 måneder skal kompensationen udgøre mindst 40 procent af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. 

Får lønmodtageren andet passende arbejde, udgør kompensationen fra og med den 3. måned til og med den 6. måned efter fratrædelsen dog mindst 16 procent af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. 

For aftaler om konkurrence- eller kundeklausuler med en varighed på op til 12 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 procent af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. 

Får lønmodtageren andet passende arbejde, udgør kompensationen fra og med den 3. til og med den 12. måned efter fratrædelsen dog mindst 24 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. 

Bemærk, at kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelsen udbetales senest ved fratrædelsen som et engangsbeløb, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde. Her skelnes igen mellem om klausulernes varighed er over eller under 6 måneder.

Lønmodtagerens ret til kompensation kan bortfalde, hvis medarbejderen ikke aktivt søger at finde andet passende arbejde og ikke opfylder sin tabsbegrænsningspligt. Medarbejderens ret til engangsbeløbet for de første to måneder kan dog ikke bortfalde.

Kombineret ansættelsesklausul

En kombineret ansættelsesklausul er betegnelsen for en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren er forpligtet af både en konkurrence- og en kundeklausul på samme tid.

Den kombinerede ansættelsesklausul skal opfylde betingelserne for konkurrence- og kundeklausuler, og kan ikke forpligte lønmodtageren i mere end 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

For aftaler om kombinerede klausuler med en varighed på op til 6 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Får lønmodtageren andet passende arbejde, udgør kompensationen fra og med den 3. til og med den 6. måned efter fratrædelsen dog mindst 24 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet.

  
Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelsen udbetales senest ved fratrædelsen som et engangsbeløb, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde. Engangsbeløbet skal for kombinerede klausuler udgøre mindst 60 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde.

Lønmodtagerens ret til kompensation bortfalder, såfremt lønmodtageren ikke aktivt søger at finde andet passende arbejde og ikke opfylder sin tabsbegrænsningspligt. Tabsbegrænsningspligten omfatter ikke engangsbeløbet ovenfor. 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]