A la carte restauranter, bøfhuse, pizzeria, cafeer m. håndtering af fersk kød/ æg, restauranter m. buffetservering, kantiner, forsamlingshuse, pensionater. Sideindhold ​Brug skemaet nedenunder til at vurdere, hvornår en ny aktivitet eller en ændret aktivitet i virksomheden er så væsentlig, at det skal anmeldes til Fødevarestyrelsen.

  • modtage vildt direkte fra jæger.
  •  modtage rå mælk.
  •  levere mad ud af huset (catering).
  •  anvende økologisk spisemærke.
  • fødevarer til en anden detailvirksomhed.
  • indføre fødevarer (import fra tredjelande eller samhandel fra en EU-med­lems­stat). Det er også en væsentlig ændring, hvis virksomheden hidtil har samhandlet indenfor EU og nu vil importere fra tredjelande.
  •  dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis den er over bagatelgrænsen.
  • en restaurant, som afholder madlavningskurser.
  • En virksomhed, der normalt har åbent året rundt, indstiller sine fødevareaktiviteter i en periode på mere end seks måneder.
  • En sæsonvirksomhed holder lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben.
MADLAVNINGSKURSER I RESTAURANTER

Restauranten skal søge den lokale fødevareregion om tilladelse til at lave kurser for private i restaurantens køkken. 

Det står i autorisationsbekendtgørelsens §21: I en fødevarevirksomhed må ikke udøves andre aktiviteter end sådanne, hvortil den er autoriseret, eller hvorom den har modtaget bekræftelse på at være registreret.

Aktiviteten skal være beskrevet i egenkontrolprogrammet. Det skal den for at sikre, at restauranten har procedurer, der sikrer mod kontamination af maden til restaurantens gæster. 

Et element i procedurerne kan være en tidsmæssig adskillelse af kurset og af madlavningen til restaurantens gæster.

1/3 regel

En almindelig restaurant kan levere animalske fødevarer til andre detailvirksomheder indenfor grænserne af 1/3- reglen, dvs. afstand-, mængde- og omsætningsgrænser. Virksomheden skal have dokumentation for leverancerne, uanset om der er tale om salg eller donation.

En virksomhed kan vælge at levere animalske varer efter oplagringsreglen. Det vil sige, at så længe varerne blot er oplagret, og virksomheden overholder temperaturkravene for oplagring af de pågældende varer, så er de animalske varer ikke omfattet af 1/3-reglen.

Restauranten kan på samme tid være registreret til at levere efter oplagringsreglen og 1/3-reglen.

Dokumentation for den leverede mængde
Hvis restauranten vil gøre brug af 1/3-reglen, kan den igennem en kortere periode f.eks. en måned samle dokumentation for leveringer efter 1/3-reglen, som viser, at leveringerne holder sig indenfor grænserne. Den valgte periode skal være repræsentativ for virksomhedens normale leveringer. Restauranten kan derved sandsynliggøre at holde sig inden for grænserne for hele årets leverancer. Ved tvivl kan Fødevarestyrelsen altid forlange, at virksomheden fremover skal kunne fremvise dokumentation, der dækker hele regnskabsårets leverancer.

Sporbarhed
Sporbarhedsreglerne gælder fuldt ud både ved markedsføring omfattet af oplagringsreglen og 1/3-reglen. Dette indebærer, at restauranten skal registrere sporbarhedsoplysningerne for de fødevarer, som leveres til andre detailvirksomheder.

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne