Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Det nye kropas, KongeKroneKroerne sætter fokus på den danske kulturarv og fortæller om kroernes historie samt giver inspiration til at besøge de 23 kongekronekroer.

Med kropasset kan gæsterne også samle på kongekroner med kroernes navne. Hver kro har et messingmærke med en kongekrone og kroens navn, og ved besøg på kroen gnider gæster dette over i deres kropas. På den måde kan de konkurrere med deres familier og venner om, hvem der har besøgt flest kongekronekroer. Kropasset kan købes for 20 kr.

Kropasset, der i første omgange er trykt i 40.000 eksemplarer, skaber stor synergi mellem de kongeligt privilegeret kroer - kongekronekroerne, hvor krogæsterne kan få de gode historiske og autentiske oplevelser med historiens vingesus i det skønne Danmark.

 Kropasset er udviklet af turismekonsulent og ø-turismeambassadør Britta Leth, der i 2016 udviklede ø-passet. Ø-passet er nu trykt i ca. 375.000 eksemplarer og en stor succes, der markedsfører de danske øer. Britta Leth er stolt af, at kongekronekroerne har ønsket at igangsætte det nye initiativ - kropas, og at 23 kroer har valgt at være med, og dermed formidler den danske kulturarv.       

Log ind