Dansk Kyst- og Naturturisme har i dialog med repræsentanter fra blandt andet Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen og Danske Destinationer udarbejdet en handleplan, der har til formål at skabe rammer, retningslinjer og modeller for udvikling af en forretningsorienteret outdoor-turisme. Handleplanen skal sikre de bedste betingelser for, at Danmark kan udvikle sig til et af Europas bedste rejsemål for outdoor-oplevelser.

Handleplanen har til formål at fremme en fælles bæredygtig retning, i økonomisk såvel som ressourcemæssig forstand, for udvikling af outdoor-turismen. Planen indeholder derfor fem centrale anbefalinger, som kan bidrage til at indfri det store potentiale.

Anbefalingerne drejer sig dels om at prioritere udvikling af destinationer og styrke rammerne for stærke outdoor-tilbud i udvalgte naturområder, dels om at opbygge en sammenhængende infrastruktur og dels om at skabe et varieret udbud af rentable oplevelser blandt andet gennem etablering af kommercielle erhvervsklynger.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne