Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Der skal flere turister til Region Sjælland. Derfor har Vækstforum Sjælland afsat en ramme på 9 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (REM).  Initiativerne kan løses som ét samlet projekt eller som flere særskilte delprojekter, hvor operatører eller konsortier ansøger om ét projekt, inden for et af de tre initiativer.

Formålet med initiativerne er at få flere turister til Region Sjælland ved at igangsætte en destinationsudvikling og skabe en stærkere sammenhæng mellem hovedstadens turister og Region Sjælland som turismedestination.

Midlerne skal anvendes til, inden for en periode af 3 år, at gennemføre tre initiativer på turismeområdet.

Initiativ 1: Udvikling af Region Sjællands tilbud til internationale turister

Initiativ 2: Fokus på digitalisering og dataopsamling

Initiativ 3: Styrke sammenhængen m​ellem land og by

Du kan læse mere her

 

 

Log ind