Dansk Erhverv og HORESTA mener, at turismen i Nordjylland - fra Skagen til Mors - har glæde af den nye lov om turisme- og erhvervsfremme. Det skriver Kirsten Munch Andersen, politisk direktør i HORESTA, og Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi Dansk Erhverv i et fælles debatindlæg.

Målet med en ny lov om erhvervsfremme er blandt andet, at en ny organisering af erhvervs- og turismefremmeindsatsen skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler. Stat, regioner og kommuner bruger i dag 650 millioner kroner om året på at udvikle og fremme dansk turisme.

”Pengene skal anvendes, så vi får “flest turister for pengene”. Og der brug for, at indsatsen optimeres og tilpasses en virkelighed, hvor turisterne i stigende grad orienterer sig digitalt, og kommunegrænser ikke spiller en rolle”, skriver de to forfattere til debatindlægget, og fortsætter:

”Gode kræfter i Nordjylland har helt i tråd med dette enedes om en fælles nordjysk turismestrategi ”Fælles retning i nordjysk turisme” i regi af Business Region North. Vi har i HORESTA og Dansk Erhverv deltaget i arbejdet og bakker op om strategien. Strategien har bl.a. udmøntet sig i en historisk stor markedsføringsindsats for Nordjylland i 2019.”

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne