Med Danmarks Statistiks konkurstal for september kan vi gøre status for årets 3. kvartal. Tallene viser, at der fortsat er et højt antal af virksomheder i hotel- og restaurantbranchen, der må dreje nøglen om.

I branchen har der i 3. kvartal været 76 konkurser, hvilket er en stigning på 38 procent sammenlignet med gennemsnittet for 3. kvartal i 2015-2019. I forhold til 3. kvartal 2022, viser de nye konkurstal en stigning på syv procent.

Endnu engang ser det ud til, at særligt restaurantbranchen er hårdt ramt. Her er 74 konkurser nemlig blevet erklæret konkurs i løbet af 3. kvartal i år, hvilket er omkring 42 procent flere konkurser sammenlignet med gennemsnittet for samme periode i 2015-2019.

“De altoverskyggende udfordringer i branchen er i øjeblikket øgede omkostninger og en akut mangen på kvalificeret arbejdskraft. Den cocktail betyder, at nogle virksomheder ikke har tilstrækkeligt med medarbejdere og derfor ikke kan generere nok omsætning eller et stort nok overskud til at fortsætte driften. Det er et stort problem og derfor er vi meget optagede af at skabe bedre rammevilkår for branchen ved blandt andet at gøre det nemmere at rekruttere international arbejdskraft,” siger Jeppe Møller-Herskind, som er kommerciel direktør i HORESTA.

I år har der indtil videre været 54 procent flere konkurser blandt aktive virksomheder sammenlignet med gennemsnittet fra 2015-2019. Sammenlignet med samme periode sidste år 2022 viser tallene en stigning på næsten 32 procent flere konkurser.

For det generelle erhvervsliv er konkursniveauet i årets første ni måneder 17 procent højere end niveauet for 2022.

Nej til turismeskat i København

Det bliver et klart nej til en turismeskat i København fra vice adm. i HORESTA, Jeppe Møller-Herskind, da han var i P4 København for at tale om en eventuel afgift.

Log ind