Har I færre elever, end I skal have ifølge læreplads-AUB-ordningen, så skal I som bekendt betale et bidrag til AUB.

Men vidste du, at i hotel- og restauranterhvervet er der mulighed for at slippe for at betale bidraget?

Det skyldes, at der er for få elever i erhvervet, og at det derfor kan være umuligt at leve op til AUB-kravet, som blev kom til verden i 2018 for at få erhvervslivet til at oprette flere lærepladser.

Hvis I står i en situation, hvor I har for få elever, skal I sørge for at opslå jeres lærepladser http://www.praktikpladsen.dk i minimum 90 dage,. Lykkes det ikke i den periode at finde en elev, kan I fritages for at betale merbidrag. Derfor er det vigtigt, at I bruger Praktikpladsen.dk, hvis I beskæftiger faglærte.

I kan hele tiden se jeres nuværende måltal og elevpoint samt se, hvordan I søger fritagelse for praktikplads-AUB her.

For spørgsmål kan I kontakte HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane på +45 3524 8017

Kursus i elevoverenskomsten

Kl. 09.00 - 15.00

HORESTA inviterer til kursus i elevoverenskomsten indgået mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F.

Log ind