Selvom hotel- og restaurantbranchen generelt er fortrøstningsfuld, når den kigger ind i fremtiden, viser nye konkurstal fra Danmarks Statistik, at flere virksomheder i branchen stadig kæmper med at få økonomien til at hænge sammen.

Hvis man ser på de første fem måneder af 2023, har der med 160 konkurser nemlig været 66 procent flere konkurser i branchen sammenlignet med det gennemsnitlige antal fra samme periode i 2015-2019.

Stigningen er primært drevet af restaurantbranchen, hvor hele 154 virksomheder har været nødt til at dreje nøglen om i 2023. Det er 72 procent flere end i 2015-2019.

“Tallene viser desværre, at flere virksomheder i restaurantbranchen må give fortabt i kampen om at holde liv i forretningen. Branchen har været under ekstremt pres de seneste år med både coronanedlukninger og prisstigninger, og det har påvirket økonomien voldsomt. Alligevel oplever vi en stærk tro i branchen til at stå igennem udfordringerne og se fremad, hvilket er virkelig positivt og beundringsværdigt,” siger Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i HORESTA.

Konkurstallene viser også, at der i maj måned var 30 konkurser blandt aktive virksomheder i hotel- og restaurantbranchen. Til sammenligning lå gennemsnittet for maj i perioden 2015-2019 på 19 konkurser – en stigning på 56 procent.

Dermed er konkurstallene i branchen markant højere end i det generelle erhvervsliv, som er sluppet med en stigning i konkursramte virksomheder på omkring 30 procent sammenlignet med gennemsnittet af 2015-2019.

Det tager turismen med fra Frigast-balladen

Turismen sejrede, da regeringen endelig meldte ud om Frigast-anbefalingerne og sanering af erhvervsstøtten. Men det langstrakte forløb har også givet vigtig læring til turismen, lyder det fra erhvervet selv.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind