Som arbejdsgiver har man pligt til at have en arbejdsmiljørepræsentant på sin virksomhed, hvis der er 10 eller flere ansatte. Man har også pligt til at opfordre medarbejderne til at stille op til valg af repræsentant.

Der er dog flere virksomheder, som oplever, at det er svært at få medarbejdere til at påtage sig rollen som arbejdsmiljørepræsentant. Lykkes det ikke, er det arbejdslederen, som alene varetager rollen. Dette vil også være tilfældet, hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af for eksempel sygdom eller ferie.

Virksomhederne skal desuden være opmærksomme på, at Arbejdstilsynet kan kræve dokumentation for, at arbejdsgiver rent faktisk har forsøgt at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant. Det anbefales derfor, at I skriftligt opfordrer medarbejderne til at stille op til valg.

Læs  mere om, hvordan du, som arbejdsgiver skal forholde dig under ”Arbejdsmiljø på www.horesta.dk.

Log ind