Funktionærer kan opsiges med et forkortet varsel på 1 måned, når funktionæren har været syg med løn i alt i 120 dage inden for 12 måneder. For at opsigelsen kan ske, skal medarbejderen være syg på opsigelsestidspunktet, og opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

Men hvornår skal opsigelsen efter funktionærlovens 120-dags reglen afgives, når sygdommen er drypvis?

En ny dom har imidlertid fastslået, at en opsigelse godt kan være afgivet for sent, selvom, der ikke er gået mere end godt 123 sygedage.

Østre Landsret fastslog, at en opsigelse som skete på medarbejderens 123,17 sygedag, men over halvanden måned efter den 120 sygedag, ikke var afgivet i så nær tilknytning til den 120 sygedag, at funktionærlovens forkortede opsigelsesvarsel kunne bruges.

Landsretten bemærkede, at parterne var enige om, at medarbejderen den 11. september 2018, 1. oktober 2018, den 2. oktober 2018 og den 29. oktober 2018 havde været sygemeldt i henholdsvis 120,17 sygedage, 121,17 sygedage og 122,17 sygedage.

Arbejdsgiveren havde derfor allerede haft lejlighed til – men undlod – at opsige medarbejderen den 11. september eller 1. og 2. oktober. Opsigelsen blev afgivet den 29. oktober, hvor antallet af sygedage var 123,17

Medarbejderen fik ved dommen tilkendt sit fulde opsigelsesvarsel.

Dommen er konkret begrundet, men viser, at spillerummet for, hvornår en opsigelse efter 120-dagsreglen skal falde for at blive omfattet af reglen om forkortet opsigelsesvarsel, er lille. Ikke nok med at opsigelsen skal falde mens medarbejderen stadig er syg og i løbet af få sygedage, efter den 120ende sygedag er nået, så skal opsigelsen nu også rent tidsmæssigt ligge ”i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage”.  

Kravet om at opsigelsestidspunktet tidsmæssigt – ikke blot i antal af sygedage – men også i tidsrum skal ligge i umiddelbar tilknytning af de 120 dages sygdom, er ikke tidligere set ved anvendelse af 120 dages reglen. Sagen har været ført både ved Retten i Glostrup og ved Østre Landsret, og der er nu søgt om 3. instans bevilling for at få sagen prøvet ved Højesteret.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende sygdom og opsigelse ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter tlf. 35 24 80 40.

Se også

Log ind