Næsten 9 ud af 10 hoteller og restauranter siger, at de er noget eller meget påvirkede af de nuværende udgiftsstigninger. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Mest bekymrede er hotellerne, hvor 62 pct. svarer, at de er meget påvirkede.

Jonas Kjær, cheføkonom i HORESTA, fortæller, at det er tæt ved umuligt for branchen at lægge budgetter i den nuværende situation.

”Virksomhedsejerne kan nærmest kun gisne om, hvad der står på regningerne de kommende måneder og til næste år med de nuværende udsving. Vi har holdt øje med branchens udgifter i årtier, og det er meget små ændringer, som vi har set over tid, når man for eksempel gør energiregningernes andel ud af de samlede udgifter op. Men det billede ændrer sig selv selvfølgelig, når regningen pludselig bliver mangedoblet. Det gør det utroligt svært for virksomhederne at navigere i,” siger HORESTAs cheføkonom, og fortsætter:

”Virksomheder i vores erhverv har historisk ligget med lav overskudsgrad, og derfor er der ikke meget at tage af, når omkostningerne eksploderer. Og spørgsmål er så, hvor meget ekstra gæsterne er villige til at betale i en tid med økonomisk usikkerhed,” siger Jonas Kjær.

Når det gælder de kommende måneders omsætning, viser tal fra Danmarks Statistik, at forventningerne er tippet over, og lige nu er virksomhederne mere pessimistiske end normalt for årstiden. 

”Ingen krise rammer alle ens, og det er heller ikke tilfældet med den nuværende situation, og derfor er historierne fra erhvervet forskellige. Mens nogle begynder at overveje afskedigelser, så viser de nyeste tal også, at der stadig er mange, der siger nej til omsætning på grund af manglende medarbejdere. Og det har også store økonomiske konsekvenser,” siger cheføkonom i HORESTA, Jonas Kjær.

Flere campister – men færre campingvogne

I en årrække er antallet af campingvogne på de danske pladser faldet, mens antallet af campister har udviklet sig modsat. “Nutidens campist foretrækker en større grad af fleksibilitet,” lyder det.

Log ind