Arbejdsmarkedets parter, DA og FH indgik i fredags en trepartsaftale med regeringen om seksuel chikane. Aftalen har til formål at styrke indsatsen mod seksuel chikane og gøre op med den kultur, der fortsat findes på nogle arbejdspladser.

Udover initiativer på det ansættelsesretlige område er der i aftalen initiativer på erhvervsuddannelsesområdet (indsats i forhold til unge) og på arbejdsmiljøområdet. Aftalen indeholder i alt 16 initiativer, hvoraf nogle har til formål at fastsætte og klargøre regler, mens andre har fokus på at øge viden om seksuel chikane. Hele aftale kan ses her.

De lovmæssige initiativer, der særligt kan fremhæves fra aftalen er:

- Der sker en tydeliggørelse af de kriterier, der ligger til grund for tildeling af godtgørelse og niveauet for godtgørelse hæves med 33 pct.

- Arbejdsgivers pligt til at stille et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed bliver tydeliggjort, og det bliver præciseret, at pligten også indebærer, at arbejdsgiver skal håndtere tilfælde af seksuel chikane.

- På elevområdet tydeliggøres, at der er adgange til at hæve en uddannelsesaftale på grund af seksuel chikane, og der gives mulighed for at se bort fra den eksisterende fristregel på 1 måned i de tilfælde, hvor en uddannelsesaftale hæves på grund af seksuel chikane.

- Samtidig tydeliggøres det, at virksomheders godkendelse til at uddanne elever kan ophæves af de faglige udvalg med afsæt i sager om seksuel chikane på den på gældende virksomhed.

- Endvidere indføres særlig adgang til, at elever kan optages i skoleoplæring (skolepraktik), når en uddannelsesaftale hæves med påstand om seksuel chikane.

HORESTA afholder webinar tirsdag den 8 marts. kl. 9.30-10.30, hvor hovedelementerne i den indgåede aftale bliver gennemgået. Du kan tilmelde dig her.

På webinaret vil HORESTAs eksperter også gennemgå de nye barselsregler, der er vedtaget i sidste uge.

Få adgang til vores materiale

HORESTA har lavet en mærkat, der viser, at virksomheder og branchen tager afstand fra seksuel chikane. Hvis I ønsker at rekvirere mærkaten, kan I som medlemmer af HORESTA hente den i vores shop.

På vores hjemmeside kan I derudover finde en oversigt over de redskaber og rådgivningsydelser, som HORESTA ellers stiller til rådighed for jer i jeres arbejde med at sikre en sund arbejdspladskultur.

Har I spørgsmål vedrørende forebyggelse eller håndtering af sager, er I altid velkomne til at kontakte vores juridiske call center på tlf. 35 24 80 40.

Log ind