Fra årets udgang er det et krav, at virksomheder sorterer deres husholdningslignende affald i ni forskellige spande. Det drejer sig om mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald. Mange vil allerede kende flere af fraktionerne fra den private husholdning.

Det er dog nogle helt andre mængder og problemstillinger som opstår, når for eksempel hoteller med flere hundrede værelser eller fastfood restauranter skal håndtere affaldet der produceres både af dem selv og gæsterne, og derfor var der stor tilslutning til det webinar, som HORESTA og Miljøstyrelsen mandag eftermiddag afviklede.

”Vi ved, at vores medlemmer gerne vil bidrage til den grønne omstilling, og derfor er det vigtigt, at initiativer som dette også kan integreres i den daglige gang, som medarbejderne har i erhvervet. Det er vi i HORESTA i god dialog med Miljøstyrelsen om, og vi glæder os over de mange gode spørgsmål, som dukkede op på webinaret,” siger Sara Azoulay Pedersen, miljøkonsulent i HORESTA.

Miljøstyrelsens fokus var lige nu på at få alle virksomheder ombord på de kommende regler samt at få styr på den praktiske afvikling. Samtidig besvarede de flere spørgsmål om, hvorledes ordningen bliver så intuitiv som muligt for alle dele af erhvervslivet. Med på webinaret var også Marius Pedersen, Waste Group, MLDK og REVAS.

Deltog du ikke på webinaret, kan du finde Miljøstyrelsens informationsmateriale her.

SaraAzoulayP.jpg
ESG-chef
Sara Azoulay Pedersen

Sådan sikrer du gode CO2-beregninger

HORESTA inviterer til et webinar den 1. februar om CO2-beregninger, så I er godt klædt på til det øgede fokus på beregningerne i miljøcertificeringer og ESG-rapportering.

Log ind