HORESTA lancerer nu en mærkat, som sender et klart signal til både medarbejdere og gæster på hoteller, i restauranter og i turistvirksomheder: ”Vi siger nej til krænkende adfærd og seksuel chikane”. Meldingen gælder, uanset om udøveren er lederen, medarbejderen eller gæsten.

”Seksuel chikane findes over alt på landets arbejdspladser, men restauranter og cafeer er blandt de erhverv, hvor det er mest udbredt. Derfor er der brug for at sende meget tydelige signaler til både virksomhedernes egne ansatte og til gæsterne om, at seksuel chikane på ingen måde tolereres. Det skal være trygt at gå på arbejde i vores erhverv”, siger HORESTAs adm. direktør, Jannick Nytoft.

Den nye mærkat kan sættes op i for eksempel vinduet eller i døren og dermed synligt markere, at virksomheden har en klar holdning og er parat til konsekvent at håndtere eksempler på chikane. Mærkaten kan også fås som bordrytter.

Mærkaten kommer i forlængelse af en række andre værktøjer til branchen, som HORESTA har udarbejdet over de seneste 3-4 år, og som medlemmerne har taget godt imod. Dels en template til personalepolitik, dels materiale til medarbejderne på den enkelte arbejdsplads, dels materiale til brug for undervisning af erhvervets elever. Oven i det kommer, at HORESTA yder 1:1-rådgivning.

Gæstekontakt øger risikoen

En undersøgelse fra Arbejdstilsynet viste for 14 dage siden, at restauranter og cafeer ligger højt i statistikken, når det gælder seksuel chikane. I øvrigt i selskab med en række andre arbejdspladser, hvor der er stor kontakt til gæster, kunder eller patienter.

Undersøgelsen baserede sig på 30.000 interviews, heraf 1.196 fra hotel- og restauranterhvervet. Af disse var det knapt 60, der havde svaret, at de havde oplevet seksuel chikane inden for det seneste år. På restauranter og cafeer er det i næsten halvdelen af tilfældene en gæst, der udøver chikanen.

De forholdsvis få svar i Arbejdstilsynets undersøgelse ændrer ikke på, at HORESTA tager problematikken meget alvorlig.

”Hvert eneste tilfælde er et for meget. Vi er ikke i tvivl, om at der allerede nu er stor opmærksomhed om problemet i store dele af erhvervet, men dette fokus vil brede sig yderligere over de kommende år. Her er det HORESTAs opgave at hjælpe vores medlemmer til at kunne forebygge, at situationer med seksuel chikane opstår, og at rådgive virksomhederne, hvis det alligevel skulle ske”, siger Jannick Nytoft.

Læs mere om de værktøjer, HORESTA har udviklet til vores medlemmer.

Bestil den nye mærkat.

Covid-19 skal ikke længere anmeldes som arbejdsskade

Sundhedsstyrelsen har ændret kategoriseringen af covid-19. Covid-19 bliver nu betragtet som en smitsom sygdom på linje med f.eks. influenza og ikke en alment farlig sygdom som tidligere. Dermed skal sygdommen ikke længere anmeldes som en arbejdsskade.

Log ind