Har jeres virksomheds gæster adgang til trådløst internet? Så kan det fremover blive krævet, at I gemmer og opbevarer såkaldte registrerings- og opbevaringspligtige oplysninger, fremgår det af et udkast til en bekendtgørelse.

HORESTA kritiserer udkastet, og mener, at det vil genindføre dele af de krav til sessionslogning, som ellers blev afskaffet i 2014, fortæller Kaare Friis Petersen, erhvervsjuridisk chef i HORESTA.

”Man lægger op til at virksomhederne skal kunne identificere og opbevare oplysninger om de brugere, som har været på deres netværk. Det kan være en omfattende, omstændig og omkostningsfuld opgave for virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet, hvor gennemstrømning af gæster er stor. Vi synes, at det er at skyde gråspurve med kanoner, for skulle denne information blive nødvendig af for eksempel politiet, så kan den indhentes via teleselskaber,” fortæller han.

HORESTA har derfor foreslået, at de anførte forpligtelser til virksomhederne udgår af bekendtgørelsen, eller at denne forpligtelse alene begrænses til at omfatte kommercielle internetudbydere.

Log ind