Virksomheder der har ansatte, som arbejder med farlig kemi – fx i form af rengøringsmidler – kan nu bruge et digitalt værktøj gennem Arbejdstilsynet, der kan anvendes, når den lovpligtige kemiske risikovurdering skal udarbejdes.

Værktøjet er i første omgang rettet mod virksomheder, som bl.a. arbejder med rengøringsmidler, da det kan medføre en sundhedsrisiko, hvis man arbejder med rengøringsmidler uden korrekt beskyttelse.  

Arbejdstilsynets værktøj finder I her. 

Formålet med en risikovurdering er at vurdere hvor og hvordan de ansatte kan blive udsat for farlig kemi og på baggrund af vurderingen foretage de nødvendige foranstaltninger for at forebygge udsættelse.

Log ind