Aldrig før har så mange været i beskæftigelse i hotel- og restauranterhvervet som i marts 2022.  Branchen havde 6.700 flere kolleger end i februar og næsten 8.000 flere end i marts 2019, før pandemien ramte. Adm. direktør i HORESTA, Jannick Nytoft, mener dog, at potentialet er endnu større.

”Udviklingen er rigtig glædelig, for det er jo et resultat af, at efterspørgslen lige nu er høj mange steder. Men den stigende efterspørgsel øger også behovet for medarbejdere i erhvervet. Virksomhederne kunne sagtens ansætte endnu flere,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i HORESTA.

Han henviser blandt andet til de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering, der viser, at hotel- og restauranterhvervet havde 10.560 forgæves rekrutteringer.

”Turisme- og oplevelseserhvervet kan - og vil - endnu mere, men det kræver flere hænder, og dem er der desværre ikke mange ledige af for tiden. Derfor er man også nødt til at se på, hvordan man politisk kan understøtte erhvervslivets potentiale, som er en forudsætning for vores alles velfærd,” siger Jannick Nytoft.

HORESTAs adm. direktør fremhæver blandt andet det faktum, at et politisk flertal vil sænke beløbsgrænsen, men på grund af uenighed om niveau, og hvorvidt det skal være midlertidigt eller permanent, så har parterne forladt forhandlingsbordet.

”Vi har virksomheder i branchen, der lige nu er lukkede, fordi de ikke kan få en kok. Det kan ikke være i nogens interesse, at omsætning går tabt og skatteindtægter ligeså. Vi står på bagkant af to års intens krise, og det branchen har allermest brug for er personale, så de kan imødekomme efterspørgslen fra gæsterne,” siger Jannick Nytoft.

58 pct. af hotellerne må lige nu sige nej til omsætning på grund af manglende arbejdskraft, mens det samme gør sig gældende for 42 pct. af restauranterne.

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HORESTA: Sammenblanding af pærer og bananer

I et indlæg i Berlingske svarer HORESTAs adm. direktør på Justitsminister Peter Hummelgaard og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvads antydning om, at der er risiko for svenske bandekrigstilstande i Danmark, hvis vi åbner døren for mere international arbejdskraft.

Log ind