Skolernes sommerferie står for døren, og virksomheder der gør brug af unge som arbejdskraft skal være opmærksomme på de særlige beskyttelsesregler, der gælder ved ansættelser af unge medarbejdere.

”Reglerne for unges arbejde er få. Men de er sat i verden for at beskytte de unge, så de kan blive godt forberedt på et forhåbentligt langt arbejdsliv. Reglerne er derfor ufravigelige, og en overtrædelse kan medføre bøde,” fortæller Vivi Lambert jurist hos HORESTA.

Reglerne følger af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, der kan findes her.

Alder og skolepligt

Reglerne er forskellige, afhængigt af den unges alder, og om den unge stadig er skolepligtig.

Unge under 13 år

Unge, som ikke er fyldt 13 år, må ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde.

Unge mellem 13 og 15 år, eller unge over 15 år, som stadig er omfattet af undervisningspligten

Unge i denne aldersgruppe må kun udføre bestemte typer af arbejde, herunder lettere ekspedition i restauranter, lettere rengøring, oprydning og budtjeneste samt internt piccoloarbejde. En komplet liste over tilladt arbejde kan findes her.

Den daglige arbejdstid må ikke overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Når den daglige arbejdstid er på 7 timer, skal den ligge samlet. De unge må desuden ikke arbejde mellem kl. 20:00 og kl. 06:00.

Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger.

Unge som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten

Denne gruppe unge må udføre alt arbejde, der ikke er klassificeret som ”farligt”. En oversigt over, hvad Arbejdstilsynet klassificerer som ”farligt” arbejde kan findes i bekendtgørelsens bilag, som kan findes her. For eksempel bliver arbejde med visse pålægsmaskiner og stærke rengøringsmidler klassificeret som farligt, se s. 12 i bekendtgørelsen.

Arbejdstiden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag.

Arbejdstiden må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Når den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet. Såfremt arbejdstiden overstiger 4½ time, skal der i løbet af arbejdsdagen indlægges en pause på minimum 30 minutter.

Virksomheder der er omfattet af en overenskomst, skal dog være opmærksomme på, at overenskomsten kan indeholde strengere regler om unges arbejdstid end bekendtgørelsen. Er I i tvivl om overenskomstens regler for unges arbejdstid, kan I kontakte HORESTA på 3524 8040 eller [email protected].

Særligt om alkohol

Restaurationsloven giver mulighed for, at unge mellem 15 og 18 år kan arbejde i lokaler, hvor der sker servering af alkohol. Det er dog en betingelse, at den pågældende restaurations ”hovedformål” er servering af mad, og de unge kun må arbejde indtil kl. 22.00. Restauranter i form af barer, diskoteker og natklubber vil derfor ikke være omfattet.

Har du spørgsmål?

HORESTAs medlemsvirksomheder kan søge yderligere rådgivning hos HORESTA ved henvendelse på telefon 3524 8040 eller [email protected]. Telefonen er åben mandag til fredag, fra 8:30 til 17:00.

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert

Log ind