Med tilskud fra Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond samt VEU-godtgørelse har I mulighed for at få lønkompensation, når I sender medarbejderne på efteruddannelse. I får op til 205 kr. pr. time medarbejderne er på kursus – 120,68 kr. i VEU-godtgørelse og op til 85 kr. fra Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond. Det gælder for alle medarbejdere på overenskomst mellem HORESTA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, som har været ansat i seks måneder.

Som virksomhed kan I nemt få et overblik over de efteruddannelsesmuligheder, der er for medarbejderne i Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond på pension.dk/virksomhed/uddannelse Her kan I se, hvad der gives tilskud til og dermed planlægge efteruddannelsen, så virksomheden er sikker på at modtage alle økonomiske tilskud.

I kan som virksomhed få tilskud til alle AMU-kurser, forberedende voksenundervisning i matematik, læsning, digitale færdigheder og engelsk samt ordblindekurser.

Det er nemt at få tilskud fra Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond. Sender I fx medarbejderne på AMU-kurser oprettes ansøgningerne til fonden automatisk, og I modtager automatisk en e-mail når medarbejderne har gennemført kurset, med besked om at der nu er mulighed for tilskud fra fonden.

Få mere at vide
I kan som virksomhed ringe ind til PensionDanmarks virksomhedsrådgivning, der sidder klar til at svare på spørgsmål og hjælpe virksomhederne med ansøgningerne fra fonden. Ring på 7012 1342 alle hverdage kl. 8-18.

Eksempler på efteruddannelseskurser

  • Brandkursus
  • Brød med surdej
  • Målrettet mersalg i turist- og rejsebranchen
  • Måling og vurdering af rengøringshygiejne
  • Førstehjælp

I er også altid velkommen til at kontakte HORESTAs uddannelseseksperter.

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Log ind