I 2021 har cirka 46.000 private virksomheder indberettet til lovpligtig statistik om alle områder af erhvervslivet. Statistikken er nødvendig for vurdering og beslutninger i forhold til Danmarks økonomiske situation og udvikling.

Danmarks Statistiks opfølgning på forsinket indberetning har været lempeligere i COVID-perioden. Fr 2. kvartal 2022 normaliserer Danmarks Statistik nu opfølgning på manglende indberetning, der i sidste instans kan resultere i bødeforlæg fra politiet. Det gør der for at sikre den nødvendige kvalitet i statistikken og ligebehandling af de virksomheder, der er indberetningspligtige.

Kontakt Danmarks Statistik, hvis I har brug for hjælp med jeres indberetning eller har behov for en længere frist.

Stadigt flere konkurser i branchen

Nye konkurstal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af konkurser i 3. kvartal i hotel- og restaurantbranchen stadig ligger højt sammenlignet med gennemsnittet fra før corona.

Log ind