I 2021 har cirka 46.000 private virksomheder indberettet til lovpligtig statistik om alle områder af erhvervslivet. Statistikken er nødvendig for vurdering og beslutninger i forhold til Danmarks økonomiske situation og udvikling.

Danmarks Statistiks opfølgning på forsinket indberetning har været lempeligere i COVID-perioden. Fr 2. kvartal 2022 normaliserer Danmarks Statistik nu opfølgning på manglende indberetning, der i sidste instans kan resultere i bødeforlæg fra politiet. Det gør der for at sikre den nødvendige kvalitet i statistikken og ligebehandling af de virksomheder, der er indberetningspligtige.

Kontakt Danmarks Statistik, hvis I har brug for hjælp med jeres indberetning eller har behov for en længere frist.

Analyse er klar: Flyforbindelse har stor betydning for Bornholm

En analyse af flybetjeningen af Bornholm konkluderer, at forbindelsen til København er af stor betydning for det bornholmske samfund. Samtidig kan der skabes samfundsøkonomisk merværdi, hvis nogle af færgens støttemidler flyttes til flyruten.

Flere campister – men færre campingvogne

I en årrække er antallet af campingvogne på de danske pladser faldet, mens antallet af campister har udviklet sig modsat. “Nutidens campist foretrækker en større grad af fleksibilitet,” lyder det.

Log ind