HORESTA Arbejdsgiver har indgået en række landsdækkende brancheoverenskomster, som er relevante for vores medlemmer.
Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver er du således sikret ordnede vilkår for dine medarbejdere til glæde for hele virksomheden.

OVERENSKOMSTERNE GÆLDENDE I PERIODEN FRA 1. MARTS 2020 TIL 1. MARTS 2023. 

Forligsmand Jan Reckendorff har netop offentliggjort resultatet af afstemningen om mæglingsforslaget for fornyelse af en lang række 1. marts overenskomster for perioden frem til 1. marts 2023.

Det betyder, at HORESTAs nye overenskomster for hotel-, restaurant- og turisterhvervet træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2020 og er gældende frem til 1. marts 2023.

 

De nye lønsatser kan downloades i den røde boks her på siden.

Overenskomsterne for 2020-2023 vil efter redigering blive publiceret her på siden, og vil kunne downloades i takt med at de færdigredigere udgaver ligger klar. Desuden kan trykte udgaver af overenskomsterne bestilles ved henvendelse til Lotte Moestrup.

For yderligere information kontakt:

Færdigredigerede
overenskomster 2020-2023

Herunder offentliggøres overenskomsterne i takt med at de endelige versioner bliver godkendt.

 

LØNBILAG
Satsstigninger for OK2020 - 2023

Download mæglingsforlsagets implementering for HORESTA Overenskomster:

Mæglingsforslagets implementering

 

Download herunder de nye oversigter over satsreguleringer med virkning fra 1. marts 2020:

 

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne