Det er særdeles vanskeligt at skaffe arbejdskraft til hotel- og restaurationsbranchen i Danmark i øjeblikket, og derfor er det nærliggende at anvende et af de mange tilbud fra bureauer, som formidler udenlandsk arbejdskraft. I HORESTA har vi således for nyligt – for at hjælpe vores medlemmer – indgået en aftale med Eurojob, som også formidler udenlandsk arbejdskraft, primært fra EU.

Hvis man anvender et formidlingsbureau, uanset om det er Eurojob eller andre, som lover at klare alt papirarbejdet, herunder evt. nødvendig opholds- og arbejdstilladelse, så skal man være opmærksom på, at man som arbejdsgiver fortsat har ansvaret for, at alle papirer, herunder arbejdstilladelse, er i orden. Selvom en formidler påtager sig opgaven med at klare disse ting, er det alligevel arbejdsgiveren/virksomheden, som bliver straffet med bøde, hvis det viser sig, at papirerne alligevel ikke er på plads. Man kan således ikke – i forhold til myndighederne - fraskrive sig ansvaret ved at henvise til, at man har anvendt en formidler som har lovet at alt er i orden. Man vil i en sådan situation dog muligvis kunne gøre et regresansvar gældende mod formidleren, dvs. kræve en erstatning fra formidleren, hvis denne har lovet at alt var i orden.

Derfor bør man uanset eventuelle garantier fra en formidler selv kontrollere, om den pågældendes opholds og arbejdstilladelse er i orden. Det er i den forbindelse vigtigt at sondre mellem EU-borgere, da reglerne for EU-borgere er, at de som udgangspunkt kan bo og arbejde i Danmark uden en særskilt opholds- og arbejdstilladelse – dog skal der udstedes et opholdsbevis senest 3 mdr. efter ankomst til Danmark - og statsborgere fra ikke EU-lande, som skal have en særskilt opholds- og arbejdstilladelse efter en af de ordninger, som gælder for ikke EU-borgere.

Man skal være opmærksom på, at der er set eksempler på personer med ikke EU-statsborgerskaber, som har opholdt sig i og arbejdet i andre EU-lande gennem en årrække, og som så kommer til Danmark for at arbejde. Det forhold, at den/de pågældende måtte have en arbejds- og opholdstilladelse i et andet EU-land end Danmark, giver dem ikke en ret til at arbejde på lige fod med EU-borgere i Danmark. Hvis man f.eks. vil ansætte en kok fra Argentina, som har arbejdet en årrække i Spanien, så kan man altså ikke uden videre ansætte denne kok i Danmark, blot fordi vedkommende har en opholds- og arbejdstilladelse til Spanien og gennem flere år har arbejdet i Spanien.

Som medlem af HORESTA kan du læse mere her

Er du i tvivl er du som medlem af HORESTA altid velkommen til at kontakte os for rådgivning.

 

Kaare-1920x1280.jpg
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Svækket branche ramt af nye udfordringer

Netop som restauranterne kunne ånde lettet op efter to år med afstandskrav og coronanedlukninger, melder nye udfordringer deres ankomst med stigende udgifter, skriver Børsen.

København: Præsenter dine jobmuligheder for ukrainere

Onsdag den 5. oktober klippes snoren til den nye pavillionby på Amager Strandvej 3, hvor der skal indkvarteres ca. 300-400 fordrevne ukrainere. I den forbindelse holdes en større åbningsreception i tidsrummet kl. 16.30 – 19.30.

Regeringen klar til drøftelser om udenlandsk arbejdskraft

En række af Folketingets partier opfordrer til drøftelser om lempelser af kravene til positivlisten for faglærte, således det bliver nemmere for eksempelvis virksomheder i restaurationsbranchen at hente udenlandsk arbejdskraft til landet. Det viser en rundspørge foretaget af FødevareWatch.

Log ind