Alle offentlige turismeorganisationer skal være bæredygtighedscertificeret. Sådan lyder ambitionen i et af pejlemærkerne for dansk turisme i den strategi, som regeringen fremlagde i slutningen af juni på baggrund af et samarbejde i Det Nationale Turismeforum.

I HORESTA lancerede man i 2019 søsterordningen til turismens miljømærke Green Key målrettet destinationsselskaberne kaldet Green Tourism Organization. Miljøchef i HORESTA og sekretariatschef i Green Key, Mikal Holt Jensen, understreger, at arbejdet med bæredygtig branding er langt hos markedsføringsselskaberne, og han er derfor også fortrøstningsfuld i forhold til regeringens ambition.

”Danmark som destination bliver opfattet som et bæredygtigt rejsemål, og det skyldes både branchens virksomheder og det stærke markedsføringsarbejde som bliver lavet hos destinationsselskaberne. Med Green Tourism Organization har vi skabt et værktøj, som certificerer og viser, at destinationsselskaberne også selv bidrager til det bæredygtighedsarbejdet i turismeerhvervet,” siger Mikal Holt Jensen.

I turismestrategien er også en målsætning om, at Danmark skal ligge nummer 1 blandt landene i Nordeuropa i forhold til turisternes vurdering af landet som et miljøvenligt rejsemål. Og det stiller krav til alle erhvervets interessenter, mener HORESTAs miljøchef.

”Der bliver lavet rigtig meget godt arbejde ude i branchen, og vi har alle en forpligtigelse til at fortælle de gode historier og vidensdele, så vi forhåbentlig kan skabe endnu flere positive ringe i vandet. I dette arbejde spiller destinationsselskaberne en afgørende rolle, og de er afgørende aktører, når det kommer til at indfri de samlede målsætninger i turismestrategien,” siger Mikal Holt Jensen. 

Videre med CO2-beregningerne

Kl. 13.00 - 14.00

Green Key inviterer til webinar om CO2-beregninger med udgangspunkt i klimakompasset. Webinaret er forbeholdt medlemmer af HORESTA og Green Key.

Log ind