”Tallene for august var allerede historisk høje, hvilket kunne hænge sammen med, at hoteller og restauranter stod midt i en højsæson. Men nu er vi på vej mod nogle måneder, hvor efterspørgslen falder en smule, og branchen normalt har behov for lidt færre medarbejdere. Derfor er det overraskende, at udfordringerne med at finde personale ser ud til at være blevet større,” siger Jonas Kjær, som er cheføkonom i HORESTA.

Det gælder for samtlige brancher i serviceerhvervet, at en større andel af virksomhederne i september melder om mangel på arbejdskraft sammenlignet med august. På tværs af serviceerhvervet melder 33 pct. af virksomhederne om mangel på arbejdskraft mod 28 pct. i august. Det er således tal, der således ligger et stykke under hotel- og restaurantbranchen.   

”Hotel- og restaurantbranchen befinder sig lige nu i en kategori for sig, når det gælder personalemangel. Det er heldigvis en tegn på, at der efter mange måneder med nedlukning, endelig er kommet gang i efterspørgslen, hvilket er særdeles positivt. Manglen på hænder medfører dog, at virksomhederne ikke kan imødekomme den potentielle efterspørgsel. Det gør det vanskeligere at lægge krisen bag sig”, siger Jonas Kjær.

Jonas.jpg
Cheføkonom
Jonas Kjær

Log ind