Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre og Alternativet nået til enighed om at øremærke i alt 11 ugers barsel til både mor og far. Aftalen træder i kraft fra august 2022.

Aftalen fastholder de to ugers barsel til hver forældre, der er i forbindelse med fødslen (som ikke kan overføres) samt de otte uger, som kan overføres. Hertil kommer de ni uger, som begge forældre nu har øremærket, og som skal afholdes inden for det første år efter fødslen.

Øremærkningen betyder, at i alt 11 uger ikke kan overføres til den anden forældre. Afholder mor eller far ikke de uger, der er øremærket dem, bortfalder de.

Baggrunden for aftalen

Aftalen er blevet indgået efter, at et EU-direktiv har pålagt, at lande i EU sikrer, at der som minimum er to måneders barsel til hver forældre.

Med afsæt i dette fremlagde arbejdsmarkedet parter tilbage i september et forslag til en model, som Folketinget nu har vedtaget.

I kan læse mere om det forudgående oplæg fra Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation her.

Spørgsmål om barsel

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning om bl.a. barsel ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

 

 

Log ind