I en tid med akut mangel på arbejdskraft møder alt for mange virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet afslag, når de forsøger at ansætte internationale medarbejdere. HORESTA har løbende været i dialog med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om udfordringerne, og det har ledt til, at styrelsen nu laver en praksisændring i deres håndtering af ansøgninger.

HORESTA har presset på for at ændre ved den restriktive praksis, som SIRI har udvist det sidste års tid efter udlændingelovens regler blev ændret i januar 2021.

Hvorfor sker der en praksisændring

96 pct. af alle ansøgere via beløbsordningen fik afslag på en opholds- og arbejdstilladelse i 2021 ud fra en formodning om, at ansættelsesforholdet ikke var reelt. SIRI har lagt vægt på flere ting, som HORESTA har presset på for at ændre, da praksis har været for restriktiv i forhold til at give tilladelser.

SIRI bekræfter, at de løbende drøftelser med HORESTA har medført, at der har været behov for at udarbejde et notat, som beskriver og præciserer praksis i sager inden for restaurationsbranchen.

Klagesager afgjort af Udlændingenævnet har også resulteret i, at sager blev hjemsendt til SIRI til genoptagelse, hvorfor SIRI har valgt at ændre ved deres tidligere praksis.

Hvad betyder praksisændringen?

Ifølge et notat fra SIRI er deres fortsatte vurdering baseret på lovens skærpede regler, men den nuværende praksisændring vil primært bestå i følgende;

  1. Nye ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse

Der lægges fortsat vægt på ansøgerens særlige kvalifikationer, men udover dette skeles der til virksomhedens størrelse (mere end 20 -30 medarbejdere) og om der lokalt er tale om et højt lønniveau i virksomheden. Det oplyses, at særligt større virksomheder kan sandsynliggøre, at betingelserne er opfyldt. SIRI vil vurdere dette, trods lønnen måtte overstige 20 pct. af medianlønnen for den pågældende arbejdsfunktion, som tidligere var argumentet fra SIRI til at give afslag.

  1. Forlængelser af eksisterende arbejds- og opholdstilladelser

Ifølge SIRI vil praksisændringen medføre, at formodningen for snyd med reglerne afkræftes, hvis erhvervserfaring og virksomhedens økonomi taler for det. Også til trods for at lønnen måtte overstige 20 pct. af medianlønnen, som tidligere var argumentet fra SIRI til at give afslag.  

Genoptagelse af sager

SIRI vil sende et brev ud i løbet af december 2021 til de berørte ansøgere, som er blevet afvist en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en formodningsregel om, at ansættelsesforholdet ikke er reelt. Det vedrører ansøgere, som har modtaget et afslag på deres ansøgning i 2021.

Brevet indeholder en vejledning til, hvordan man kan få genoptaget sagen til fornyet vurdering. Hvis du/I mod forventning ikke modtager brevet, så kan man læse her, hvordan man søger om genoptagelse hos SIRI:

Anmodning om genoptagelse - SIRI

Hvis genoptagelsesanmodningen imødekommes så vil SIRI vurdere, om de øvrige betingelser for at få en opholds- og arbejdstilladelse er opfyldt.

I kan læse SIRIs nyhed her: Nyhed fra SIRI

HORESTA fortsætter arbejdet med at presse på både politisk og juridisk for at få ændret ved de meget restriktive regler for at imødekomme den store mangel på arbejdskraft. 

Webinar: Genvejen til international arbejdskraft

Mange virksomheder har udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, men er du åben overfor at ansætte medarbejdere fra udlandet er der gratis hjælp at hente. Det kan du høre mere om på et webinar den 25. marts.

Log ind