Retningslinjerne for deltagelse i efteruddannelse under lønkompensation er netop blevet udvidet, således at det nu også er muligt at deltage i private kurser/uddannelser, mens virksomheden modtager lønkompensation.

Det er et krav, at kurset ikke har karakter af arbejde, herunder oplæring eller andet som normalt ville finde sted, som en del af arbejdet. Man skal være opmærksom på, at man som virksomhed kan blive bedt om at dokumentere dette.

Efteruddannelsen kan for eksempel være et privat udbudt regnskabskursus, en management-uddannelse, kommunikationsuddannelse eller lignende.

HORESTA arbejder på at få en vejledning fra Erhvervsministeriet i forhold til dette, som vil blive tilføjet lønkompensationsvejledningen, så snart den foreligger.

Det er stadig et krav, at virksomheden ikke søger VEU- eller SVU-godtgørelse og kompetencefondsstøtte under forløbet, samt at medarbejderen står til rådighed med 1 dags varsel. Det er også stadig muligt, at trække medarbejderen ud af lønkompensation i perioden hvor kurset ligger, således at der kan søges om VEU- eller SVU godtgørelse samt evt. kompetencefondsstøtte.

Vær opmærksom på, at efteruddannelse under lønkompensation kun kan stilles som tilbud og ikke krav, når det foregår under lønkompensation.”

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Undgå at betale merbidrag til AUB

Husk at dele jeres opslag om elevpladser på Praktikpladsen.dk. Det kan nemlig have stor betydning for eventuelle merbidrag til AUB.

Gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljø

Et trygt arbejdsmiljø er afgørende for hotel-, restaurant-, og turismebranchen. Derfor tilbyder HORESTA, sammen med BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, en gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljøet.

Log ind