Hver femte virksomhed i turisme- og oplevelseserhvervet fortæller, at de slet ikke i tilstrækkelig grad er hjulpet af de nuværende kompensationsordninger på kort sigt. Hertil kommer 42 pct. som svarer, at de hjælper, men at virksomhederne fortsat er udfordrede på kort sigt. Det fortæller virksomhederne i en HORESTA-medlemsanalyse.

Til trods for alvoren i erhvervet er der nu blot uger til, at man fra politisk side vil stramme adgangskravene til kompensationsordningerne fra omsætningsfald på 30 pct. til 45 pct.

”Det er kun 15 pct., der svarer, at de er godt rustede med eller uden kompensation. Det fortæller meget tydeligt, hvor mange der kæmper for at komme ud af krisen, og det er umuligt med de nuværende restriktioner. Vi mener, at der bør være kompensation så længe, at man fra politisk side har besluttet, at der skal være benspænd, der forhindrer de forretningsdrivende i at skabe omsætning,” siger Jonas Kjær, cheføkonom i HORESTA.

Værst står det til for københavnervirksomhederne, der særligt mangler de udenlandske turister.

Jonas.jpg
Cheføkonom
Jonas Kjær

Analyse er klar: Flyforbindelse har stor betydning for Bornholm

En analyse af flybetjeningen af Bornholm konkluderer, at forbindelsen til København er af stor betydning for det bornholmske samfund. Samtidig kan der skabes samfundsøkonomisk merværdi, hvis nogle af færgens støttemidler flyttes til flyruten.

Log ind