Overnatningsregnskabet for 2020 er gjort op for de danske hoteller, efter Danmarks Statistik i dag har offentliggjort nye tal. Året, der ellers startede positivt med vækst i både januar og februar, udviklede sig til den største krise for branchen nogensinde, som mistede tæt på halvdelen af deres gæster som følge af corona.

Faldet i hotelovernatninger påvirker hele turismeværdikæden. Hotelgæster har nemlig et højt døgnforbrug, der også gavner restauranter, forlystelser, detailhandelsbutikker m.v., og det samlede tab af turismeindtægter som følge af de færre hotelgæster i 2020 kan opgøres til ca. 22 mia. kr., fortæller HORESTAs formand, Jens Zimmer Christensen.

”Grænserne var lukket i store dele af 2020, og der er stort ikke afholdt events og kongresser. Og desværre blev sommeren for hotellerne i særligt de større byer belastet af seksdagesreglen”, siger Jens Zimmer Christensen, som dog glæder sig over, at mange hoteller langs kysterne oplevede øget efterspørgsel fra danske turister i sommeren.

Hovedstadens hoteller er hårdest ramt

Hovedstadens hoteller har den højeste andel af udenlandske overnatninger, og meget naturligt er de således hårdest ramt af krisen. Regionens hoteller gik fra 9,7 mio. overnatninger i 2019 til blot 3,8 mio. i 2020. Dermed forsvandt næsten seks ud af ti gæster i København og omegn det forgangne år. 

På tværs af de øvrige regioner ligger nedgangen i overnatningstallet, til trods en fornuftig sommer, for mange hoteller på ca. 30 pct.

”De fleste hoteller er ramt af den aktuelle krise, men hovedstaden lider allermest. Krisen kommer på det værst tænkelige tidspunkt, fordi den falder sammen med et kapacitetsboom i København. I 2020 er belægningsprocenten i København på bare 26 pct. I mange år har vi ligget tæt på 80 pct.”, forklarer Jens Zimmer Christensen. 

Intet lys for enden af en meget lang tunnel

HORESTAs formand efterlyser en langsigtet plan, der kan være med til at understøtte branchen fremadrettet. Det gælder både en genåbningsplan, forlængelse af kompensationsordninger frem til sommer og en genstartspakke.

”2020 har budt på store tab, og der er stor usikkerhed om efterspørgslen fra internationale gæster, ligesom det er svært at spå om, hvornår møde- og konferencemarkedet kan genoptages. Når restriktionerne er væk, begynder en ny kamp, og der er man politisk nødt til at se på, hvordan man kan hjælpe erhvervet i gang igen”, siger Jens Zimmer Christensen.

Tal fra VisitDenmark viser et samlet turismetab på tværs af overnatningsformer på 31 mia. kr. i 2020, hvoraf 28 mia. kr. er tabt i København. 

Se HORESTAs sammenfatning af Hotelåret 2020 i PDF'en til højre på siden.

Erfarne kræfter genåbner renoveret hotel

Hotellet havde stået lukket i flere måneder, inden det blev købt af en investor i sidste halvdel af 2023. Nu er nye forpagtere klar til at tage teten, efter en gennemgribende renovering.

Historisk hotel profiterer af tv-udsendelse

Hindsgavl Slot på det vestlige Fyn var sidste år med i en udsendelse på TV 2 om jul på slottet, og programmerne har betydet, at alle juleophold nu er booket hele to år ud i fremtiden.

Trods forventninger: Kæde lander millionoverskud

Egentlig forventede man ikke overskud i 2023 i den lokalforankrede hotelkæde Bornholm Hotels. En netop offentliggjort årsrapport viser dog et millionoverskud, og kædens direktør er tilfreds.

Log ind