96 pct. af alle ansøgninger fra restauranter om at rekruttere via beløbsordningen er blevet afvist i år. Og selvom Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) nu ændrer praksis, så er skaden allerede stor, mener HORESTA:

”Erhvervet har haft massiv mangel på arbejdskraft siden restriktionerne frafaldt i september, og den tabte omsætning på grund af manglende hænder kommer ikke igen. Samtidig har myndighedernes håndtering af ansøgerne medvirket til at give Danmark et omdømme, hvor det næsten er umuligt at få arbejds- og opholdstilladelse, og så søger kandidaterne andre steder hen,” siger Kristian Nørgaard i dagens udgave af Børsen.

Praksisændringen fra SIRI betyder blandt andet, at der bliver lagt vægt på virksomhedens størrelse og den angivne løn i stedet for, at styrelsen blot afviser ansøgningerne ud fra en formodning om, at ansættelsesforholdet ikke var reelt. Desuden vil SIRI sende breve ud til de afviste ansøgere med muligheden for at få genoptaget sin sag.

HORESTA håber, at det kan hjælpe branchen, men det kan ikke stå alene:

”Der er brug for, at vi sender et klart signal om, at Danmark rummer et hav af muligheder for interesserede og motiverede lønmodtagere, for vi har mange virksomheder, der mangler hænder lige nu for at indfri deres potentiale. Denne ændring løser ikke hele problemet, men forhåbentlig er vejen til den nye kollega blevet kortere i nogle tilfælde. Der er dog brug for meget mere,” siger Kristian Nørgaard, og understreger, at HORESTA fortsætter arbejdet for medlemmernes muligheder for at rekruttere.

I Børsen fortæller restauratør fra India Royale, Simran Arora, hvordan virksomheden blandt andet har fået afslag på at hente en restaurantchef til spisestedet i Esbjerg. Han mener, at hvis arbejdsgiveren har styr på økonomien, så burde det være lige til og nemt at få arbejdskraft hertil. Desværre vil genansøgningen ikke være en mulighed for hans virksomhed:

“Det er for sent nu. Folk finder et andet job, og de kan ikke vente på systemet herhjemme, hvor Siris sagsbehandlingstid i mange tilfælde er på otte til ni måneder. Vi kan ikke holde på dygtige folk i så lang tid,” siger Simran Arora til Børsen.

Webinar: Genvejen til international arbejdskraft

Mange virksomheder har udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, men er du åben overfor at ansætte medarbejdere fra udlandet er der gratis hjælp at hente. Det kan du høre mere om på et webinar den 25. marts.

Log ind